Home

Kontaktperson socialtjänsten

Kontaktperson Min insat

Kontaktperson enligt socialtjänstlagen kan beviljas om den enskilde har ett begränsat socialt nätverk, riskerar isolering eller har behov av att bryta isolering. Kontaktpersonen ska tillgodose behovet av icke-professionella, medmänskliga och sociala kontakter Kontaktperson enligt LSS är ett icke-professionellt stöd som ges av en person med stort engagemang och intresse för andra människor. Man behöver inte ställa krav på att kontaktpersonen ska ha någon särskild yrkeskompetens. En kontaktperson kan hjälpa till att bryta personens isolering genom umgänge och hjälp till fritidsverksamhet

Särskilt kvalificerad kontaktperson (Mentorskap

Kontaktperson och kontaktfamilj. Inom socialtjänsten finns uppdragen kontaktperson, kvalificerad kontaktperson, kontaktfamilj och stödfamilj. Uppdragen handlar om att fungera som stöd på fritiden för en annan person, eller för ett barn som kan behöva komma hemifrån ibland Vem som kan få kontaktperson. Lagen säger att socialtjänsten ska arbeta för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. Om ett barn eller ungdom är i behov av extra stöd i vardagen kan man ansöka om kontaktperson. Ansök om kontaktperson. Du som har fyllt 15 år kan själv ansöka om att få en kontaktperson Som kontaktperson får du i uppdrag att i samarbete med socialtjänsten stötta en ungdom som av olika skäl behöver stöd i tillvaron. Att vara kontaktperson innebär att vara en positiv förebild. Ungdomen träffar vanligtvis sin kontaktperson 4-6 timmar per vecka Jourhem, kontaktperson för barn eller vuxa, familjehem, stödperson. Funktionsnedsättning. Personlig assistans, LSS, fritid och aktiviteter, parkeringstillstånd, färdtjänst. Stöd för anhöriga. Det finns olika former av stöd för barn, unga och vuxna som är anhöriga. Så jobbar socialtjänsten takten med socialtjänsten inhämtats. Socialstyrelsen har pratat med ungdomar vid Statens institutionsstyrelses ungdomshem Björkbacken och Bärby samt med verksamheter som kommer i kontakt med barn och unga. Dessa verksamheter är Jourhavande kompis i Uppsala (Röda Korset), Maskrosbarn, BRIS, Rädda Barnen och Barnrättsby-rån i Stockholm

Ditt uppdrag som kontaktperson innebär att du och den enskilde träffas i genomsnitt en gång per vecka och har viss telefonkontakt däremellan. Ni träffas för att till exempel gå ut och fika, promenera, gå på bio eller teater, besöka museum, göra utflykter För att vara kontaktperson eller kontaktfamilj behövs ingen speciell utbildning. Malmö stad erbjuder handledning såväl enskilt som i grupp. När du anmält ditt intresse gör socialtjänsten en utredning och när det gäller kontaktfamiljer görs hembesök Vad gör man som kontaktperson? Uppdraget som kontaktperson ser olika ut från uppdrag till uppdrag. Oftast handlar det om att umgås och finnas till för personen. Vanliga aktiviteter kan vara att ta en fika, gå en promenad, gå på bio eller teater, se på hockey, åka till badhuset eller annat som ni gemensamt är intresserade av. För många ungdomar handlar det också om att få en.

Kontaktperson - Vill du hjälpa till

 1. Som kontaktperson ska du kunna lyssna, vara en förebild och uppmuntra barnet eller ungdomen till egna aktiviteter. Kontaktperson är en frivillig insats. Det får ta högst fyra månader att få en kontaktperson, men ambitionen från kommunen är att det ska gå snabbare än så
 2. Som kontaktperson träffar du ett barn eller en ungdom regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans. För vem behövs en kontaktperson? Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver stöd i sin vardag
 3. Kontaktperson ingår i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Du kan ansöka om kontaktperson genom att fylla i blanketten för ansökan om insatser enligt LSS, (pdf 219 kB) eller kontakta Helsingborg kontaktcenter, telefon 042-10 50 00

En kontaktperson är en person som på olika sätt kan stödja och hjälpa Dig som ung invånare i Sandvikens kommun på olika sätt. Kontakten sker oftast på kvällar och/eller helger. Syftet är att Du ska kunna få hjälp med saker som Du annars har svårt att klara av, eller att du exempelvis bara behöver berika ditt liv med en aktivare fritid Kontaktperson eller kontaktfamilj Om Soc i Nacka För dig som är. Anordnare och utförare av socialtjänst Drogförebyggande arbete - Läs om hur vi arbetar drogförebyggande mot alkohol och narkotika i Nacka kommun och vad du som förälder och skola kan göra för att stötta ungdomar. mer under omsorg.

kontaktperson - familjehemmet

En kontaktperson är en medmänniska som fungerar som ett stöd till den som har en funktionsnedsättning. Syftet med uppdraget är att bryta en persons isolering. Fokus är att ha trevligt tillsammans och umgås kring en aktivitet till exempel fika, promenera, gå på bio. Vanligtvis träffas ni 2-4 gånger i månaden En kontaktperson är en medmänniska som fungerar som ett stöd till dig som har en funktionsnedsättning, till exempel på dina fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen utför uppdraget på sin fritid och förmedlas av Västerås stad. Om kontaktperson

Kontaktperson - Göteborgs Sta

 1. En kontaktperson kan stödja barn eller unga som har svårt att på egen hand skapa kontakter eller komma iväg på fritidsaktiviteter. Det är Socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktperson. Är du intresserad av att bli kontaktperson läs mer på sidan Du som vill hjälpa barn och unga
 2. Socialtjänsten eller utredningsenheten, den som behöver kontaktperson och den blivande kontaktpersonen gör tillsammans upp en plan för uppdraget, där syfte och innehåll är tydligt. Kommunen har regelbundna uppföljningsträffar och kan vid behov ge stöd och hjälp till kontaktpersonen
 3. Kontaktperson. Kontaktpersonens uppgift är främst att vara en vän att dela intressen med några timmar i veckan. Det viktigaste är samvaron och att man känner förtroende för kontaktpersonen. Vad man gör med sin kontaktperson beslutas tillsammans. Det kan till exempel vara ett ta en promenad, gå och fika, träna eller gå på en konsert
 4. Kontaktperson för person med funktionsnedsättning. Kontaktperson är ett uppdrag som innebär att vara en vän och medmänniska till en person med funktionsnedsättning. Ingen speciell kompetens krävs, men däremot ett stort personligt engagemang och intresse för andra människor
 5. Om du vill bli kontaktperson görs en kortare intervju och så görs kontroll i olika register. Detta för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på en kontaktperson. Att vara kontaktperson innebär: Att vara en god vän och medmänniska; Att ge stöd och råd vid beho

Kontaktpersonen och ungdomen träffas flera gånger i veckan, oftast under en kortare tidsbestämd period. Kontaktpersonen är som en vuxen kompis och ni träffas regelbundet och går på bio, idrottsevenemang, konserter eller liknande aktiviteter tillsammans Ansök om kontaktperson enligt LSS. Om att ha en kontaktperson. Du som har en funktionsnedsättning och saknar social gemenskap kan ansöka om att få en kontaktperson. Du och din kontaktperson träffas och hittar på aktiviteter tillsammans. Ni bestämmer tillsammans vad ni ska göra. Ni kan till exempel. gå på bio; gå ut och äta; promener Kontaktperson är ett bistånd enligt SOL, socialtjänstlagen, eller LSS, När matchningen är klar arrangeras ett möte mellan dig och den sökande tillsammans med en handläggare från socialtjänsten och någon från oss på kontaktpersonsverksamheten Socialtjänsten utreder och beslutar om behovet finns och kan tillgodoses. Insatsen är frivillig och bygger på ömsesidig respekt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. Vill du bli kontaktperson? Det krävs ingen formell utbildning för att bli kontaktperson, men gärna erfarenhet av att arbeta med människor

Kontaktperson - Kristianstads kommu

SKR ger årligen ut rekommendationer för ersättningar till kontaktfamiljer, kontaktpersoner och familjehem. Syftet med dessa rekommendationer är att de ska utgöra ett stöd för kommunerna gällande ersättningsnivåerna då de inte regleras i lag Kontaktperson är en insats enligt Socialtjänstlagen eller LSS-lagen. Du ansöker hos Social- och omsorgsförvaltningen om kontaktperson som beslutar om du har rätt till insatsen. Insatsen är gratis, men du betalar själv för aktiviteter och resor som du gör med din kontaktperson

Om insatser och stöd enligt LSS - Kunskapsguide

En kontaktperson är till för barn och ungdomar som behöver en extra vuxen på fritiden. Ibland behöver även en vuxen person en kontaktperson. Som kontaktperson är du en god förebild, någon att prata med och att göra aktiviteter tillsammans med. Det vanligaste är att man träffas en eller två gånger i veckan En kontaktperson kan inte tillsättas mot någons vilja. Det är socialkontoret som gör en bedömning av ditt behov och fattar beslut om hjälp. Kontaktperson är kostnadsfritt för dig som beviljas hjälp. Vill du bli kontaktperson? Att vara kontaktperson för barn och ungdomar

Att vara kontaktperson är inte ett arbete med lön utan ett ideellt uppdrag där du erhåller ett månatligt arvode och en omkostnadsersättning enligt SKR:s rekommendationer. Anmäl intresse att bli kontaktperson. Är du intresserad av att bli kontaktperson kan du göra en intresseanmälan via vår e-tjänst Som kontaktfamilj eller kontaktperson kan du hjälpa ett barn, en ungdom eller en vuxen som behöver lite extra stöd eller stimulans. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom i ditt hem en eller ett par helger i månaden, eller enligt överenskommelse med barnets föräldrar En kontaktperson är en vuxen som har tid och utrymme att finnas till hands för ett barn eller ungdom. Alla som anmäler sitt intresse av att bli kontaktperson utreds av socialtjänsten, som bl.a. kollar social- och polisregister Vad är en kontaktperson? Uppgiften är att vara en vän, ett socialt stöd och hjälpa till att bryta den enskildes isolering och visa vad man kan göra på fritiden. Insatsen är biståndsbedömd. Vad är en kontaktfamilj? Kontaktfamiljer får av socialtjänsten i uppdrag att ge stöd till en viss barnfamilj Inom socialtjänsten - särskilt individ- och familjeomsorgen - fattas ett stort antal beslut. Dessa beslut kan formuleras på en mängd olika godtagbara sätt. Det finns emellertid vissa grundregler för formulering av beslut som kan underlätta arbetet. Ännu bättre är det om man har tillgång till färdiga beslutsexempel

den unge. Fr.o.m. den 1 januari 2007 har socialtjänsten även möjlighet att utse en särskilt kvalificerad kontaktperson åt barn eller unga för att motverka risk för att den unge annars kan utveckla sociala beteendeproblem. Kontaktperson kan också utses i komplicerade vårdnads- och umgängesärenden, för att stödja umgänget För vem behövs en kontaktperson? Det är främst ungdomar 12 till 18 år som behöver en kontaktperson. Orsakerna kan vara många, exempelvis ungdomar som. behöver en förebild för att inte hamna snett. har trasiga relationer. behöver aktiveras och stimuleras. har begått brott och dömts till vård inom socialtjänsten

Att vara kontaktperson. Kontaktperson är en av flera insatser som socialtjänsten kan använda för att stödja människor med psykisk ohälsa och/eller socialt utanförskap. Som kontaktperson kan du stödja en medmänniska att bryta sitt utanförskap. Som kontaktperson hjälper du till att bryta isolering och ger råd och stöd i vardagen Kontaktpersoner och kontaktfamiljer är behovsprövade insatser som kan beviljas från socialtjänsten. Insatsen kontaktperson eller kontaktfamilj kan beviljas och tillsättas efter ansökan och utredning. Det är personen själv, eller vårdnadshavare om det gäller ett barn, som ansöker om insats 1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser Som kontaktperson eller kontaktfamilj får du inte ha något ärende hos socialtjänsten. Du får ett arvode. Att vara kontakt­familj eller kontakt­person är ingen anställning utan ett uppdrag. Du drivs av att vilja göra något bra för ett barn som behöver stöd Socialtjänsten har som uppdrag att ge stöd och hjälp till invånare som behöver det i Malmö stad. Kontaktpersoner för den som behöver ett stöd i vardagen. Stödsamtal och rådgivning. Psykosocialt förändringsarbete. Vi arbetar bland annat med följande

Mottagningsenheten på Gävle kommuns socialtjänst. Hit kan du vända dig om du behöver hjälp i en socialt svår situation eller om du vill göra en anmälan eller känner oro för någon i din närhet En kontaktperson hjälper dig att ha ett socialt och aktivt liv. Du och din kontaktperson hittar tillsammans på olika aktiviteter. Kontaktperson är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Läs här om LSS och målet med insatserna. Syfte med kontaktperson

Kontaktperson och kontaktfamilj - Riksförbundet frivilliga

Kontaktperson vid umgänge. Kontaktperson vid umgänge är en person som finns med som stöd när ett barn ska träffa en förälder som barnet vanligtvis inte bor hos. Som kontaktperson vid umgänge ska du ha flerårig erfarenhet av arbete med barn och unga, samt god förmåga att samarbeta med socialtjänsten och barnets förälder Alla människor kan någon gång behöva stöd och hjälp från socialtjänsten. Vi arbetar både med förebyggande arbete och stöd till barn, ungdomar och familjer. Vi utreder också barns och ungdomars skydd när det finns misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa Familjehem, kontaktperson och kontaktfamilj är stödinsatser som beviljas från socialtjänsten. Innan någon av dessa stödinsatser beviljas görs en utredning för att säkerställa att insatsen är rätt stöd. Välkommen att kontakta mottagningsteamet på barn- och ungdomsenheten om du har frågor eller vill göra en ansökan Som kontaktfamilj eller kontaktperson finns du till hands och delar en del av din tid med barn och ungdomar som behöver någon viktig vuxen utanför sin familj. Vad innebär det att vara kontaktfamilj eller kontaktperson? Du träffar och gör något tillsammans med barnet någon eller några gånger varje månad, till exempel åker till badhuset

Ett uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj föregås av en utredning. Som kontaktperson eller kontaktfamilj kommer du att samarbeta med en socialsekreterare och en familjehemssekreterare som ger stöd och vägledning i uppdraget. Ersättning utgår i form av arvode och omkostnadsersättning Socialtjänsten ansvarar för att hjälpa barn, ungdomar och föräldrar som har olika problem. Socialtjänsten arbetar med att utreda barn och ungas behov samt beviljar insatser i som t.ex. familjestöd, stödsamtal, kontaktperson, kontaktfamilj och familjehem Familjehem, kontaktperson och kontaktfamilj. Här finns information om hur du kan hjälpa barn och ungdomar som behöver stöd. Anmäl om barn som far illa. Misstänker du att ett barn eller ungdom far illa är det viktigt att du gör en orosanmälan till socialkontoret.. Inom kommunens socialtjänst erbjuder vi stöd i form av kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller kontakt med behandlare inom öppenvård. I öppenvården arbetar behandlare med olika kompetenser riktat till familjer. Vi arbetar på olika sätt för att barn och föräldrar ska ha det bra Kontaktperson . Socialtjänsten utreder kontaktpersoner till barn och unga 0-17 år som har behov av att träffa någon för att hitta på olika saker med. Då detta behov är stort söker Socialtjänsten därför efter personer som kan utföra ett kontaktpersonsuppdrag

Lediga jobb inom skolan - Melleruds kommun

Vi som arbetar inom socialtjänsten har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga förhållanden. Handlingarna är sekretessbelagda och förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. All kontakt med oss är kostnadsfri. Kontakta oss. Ring kommunens växel 0581-810 0 Vill du bli kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem? Fyll då i intresseanmälan så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten. Sidan senast uppdaterad: 2020-10-21. Relaterad information. Kontakt. Karin Burman Jonsson Familjehemssekreterare Telefon: 0506-181 45 E-post:.

Vi söker kontaktpersoner till personer med

Kontaktperson för barn och unga - Uppsala kommu

Polisen, Mini-Maria, fritidsgårdarna på ön, fältkuratorerna, Nattvandring Lidingö, elevhälsan och socialtjänsten. Tid och plats. Torsdag den 19 november klockan 18:30-20:30. Sänds enbart digitalt via Microsoft teams. Du behöver inte ha ett konto eller programmet installerat på din dator, utan du kan vara med helt anonymt via en. Kontaktperson. Det är vanligt att personer med olika funktionsnedsättningar får kontaktperson. Det gäller både barn och vuxna. Det finns en särskild lagstiftning för ungdomar som begått brott. En ungdom kan dömas till vård inom socialtjänsten och åläggas kontakt med särskilt kvalificerad kontaktperson Där kan en kontaktperson få vara länken mellan hemmet och fritidsaktiviteten. Vuxna kan ha svårigheter att komma igång i aktiviteter utanför den egna bostaden och har ett begränsat nätverk. Socialtjänsten utreder och beslutar om behovet finns. Kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot den enskildes vilja Att vara kontaktperson innebär att man fungerar som en förebild för den enskilde och därför ställs krav på bra bemötande och goda värderingar hos dig som kontaktperson. Innan påbörjat uppdrag görs en lämplighetsbedömning genom intervju samt en begäran om utdrag ur belastningsregistret. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år

Vill du engagera dig? Du behövs! - Södertälje kommu

Sektorn för socialtjänst . Sektorn för socialtjänst är en av fyra sektorer i Härryda kommuns förvaltning. Foto: Anna Sigvardsson. I sektorn ingår följande verksamheter: - Barn och familj - Funktionsstöd - Hälsa och bistånd - Härryda framtid - Vård och omsorg För barn kan det finnas möjlighet att få en kontaktperson eller att träffa andra barn i samma situation. Alla kan ansöka om stöd och skydd. Om du tror att du behöver stöd eller skydd går det bra att själv kontakta socialtjänsten och berätta om din situation JP Rättsfallsnet-Bistånd SoL ger dig till tillgång till alla domar på området. För dig som är handläggare eller beslutsfattare inom socialtjänsten kan tjänsten ge dig underlag för rättssäkra beslut Som kontaktperson eller kontaktfamilj kan du hjälpa ett barn, en ungdom eller en vuxen som behöver lite extra stöd eller stimulans. Som kontaktfamilj tar du emot ett barn eller en ungdom i ditt hem en eller ett par helger i månaden eller enligt överenskommelse med socialtjänsten Det finns barn som behöver lite extra stöd i vardagen. Socialtjänsten kan då tillsätta en kontaktperson. Som kontaktperson träffar man barnet eller ungdomen vid ett eller flera tillfällen i veckan. Syftet med kontaktpersonen är att stötta, aktivera och vara en förebild i vardagen

Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvårdenHeja Sundsvall

Stöd, omsorg och familj - Botkyrka kommu

Kontaktperson enligt Socialtjänstlagen (SoL) är en insats för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kontaktpersonen är en medmänniska, som ska bidra till att du får ett rikare socialt liv. Vi utgår alltid från dina behov och bemöter dig med omtanke och kunskap Socialstyrelsens definitioner av begreppen kontaktfamilj och kontaktperson. Kontaktfamilj Familj som utses av socialnämnden med uppgift att ta emot barn för regelbunden vistelse och att finnas till hands i övrigt för barnet och dess närstående. Kontaktfamiljen avser bland annat att stärka barnets kontaktnät Kontaktperson är en biståndsbedömd insats. Det innebär att du får träffa en socialsekreterare som utreder ditt behov av hjälp. Om du eller någon annan i din närhet behöver stöd från Täby kommun, kontakta oss så hjälper vi dig vidare. Så här blir du kontaktperson. Om du vill bli kontaktperson behöver du ingen särskild utbildning Kontaktpersonen kan ta med dig ut på roliga aktiviteter och hjälpa till så du får möjlighet att känna gemenskap i samhällslivet. Vad kostar en kontaktperson? Att ha kontaktperson kostar inget för dig, men du betalar för dina egna personliga utgifter i samband med resor och aktiviteter

Att vara kontaktperson för vuxna - Sollentuna kommu

Det finns flera sätt att komma i kontakt med oss. Du kan ringa vår mottagningsgrupp via kontaktcenter på 08-579 210 00. Du kan också skriva till oss via ett webbformulär och kan då vara anonym De flesta av oss behöver råd, stöd eller hjälp någon gång i livet. Oftast hittar man själv lösningar på sina problem, ibland kanske med hjälp av släkt och vänner. Vid tillfällen då detta inte är tillräckligt, finns vidare möjligheter. På dessa sidor får du information inom området individ och familj - och lite till

Aktivitetsdag i AbborrträskInformation om behandling av personuppgifter inomSofia Högmark från Heby blev Lucia 2009 - hittaUpplevelseVuxna biologiska barn, behov av stöd som barn eller inte?

Kontaktperson. En kontaktperson fungerar som en förebild och ett extra stöd i vardagen. Den som behöver en kontaktperson kan vara barn, ungdom eller vuxen. Ett väl fungerande samarbete med socialtjänsten och barnets nätverk är viktiga delar i uppdraget Socialtjänsten kan tvinga dig att ta emot en Särskilt kvalificerad kontaktperson om du eller dina föräldrar (vårdnadshavare) inte tar emot hjälpen frivilligt och det finns risk för att du kommer att bli omhändertagen enligt Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, för att du själv gör saker som inte är bra för di Att vara kontaktperson är ungefär som att vara en bra vän, åt en ungdom eller en vuxen. För det mesta hjälper man någon att komma igång med något på fritiden för att få kontakt med andra människor

 • Ersättningsetablering läkare.
 • Rune andersson trelleborg.
 • Iveco wiki.
 • Mukosit cytostatika.
 • Exorcisten serie.
 • Jenny mccarthy instagram.
 • Hur skriver man ett beslutsunderlag.
 • Esta visum.
 • Downlights led.
 • Kratos height.
 • Thottska huset malmö.
 • Nackdelar med sociala medier.
 • Största däggdjurs familjer 730 arter.
 • Skenbild fysik.
 • Google grupper.
 • Sudans port agadir.
 • Amerikansk realityserie tvåmannalag.
 • Integrera invandrare i sverige.
 • Teuerstes gemälde der welt 2017.
 • Marie tussaud.
 • Skuleberget linbana öppettider.
 • Shamwari bayethe.
 • Riding club championships steam.
 • Bäst i test trehjuling.
 • Hälsa så gott engelska.
 • Mora garberg carbon.
 • Söva korsord.
 • The sims 2 downloads.
 • Prevenar kostnad.
 • Beatles wiki english.
 • Dorade wikipedia.
 • Avboka resa ving.
 • Kycklinggratäng med ädelost.
 • Motorskydd 3 fas vattenpump.
 • Ulysses s grant.
 • The binding of isaac the wafer.
 • Elvira madigan musik.
 • Iphone 7 defekt kaufen.
 • Max hållbarhetsredovisning.
 • Mavericks battle royale.
 • Herpes genitalis ansteckung toilette.