Home

Åland folkomröstning

Åländska kommuner röstade nej till kommunsammanslagningar

Kommunala folkomröstningar 2018 Ålands statistik- och

Nya Åland: mariehamn. Tagg: folkomröstning. Konspirationer och prestige i debatt om vallag. Det blev en lång och spretig debatt när lagtinget tog sig an förslaget till vallag i går. Tidpunkten för folkomröstningar och it-säkerhet orsakade heta ordväxlingar Rösträtt i en rådgivande kommunal folkomröstning som förrättas i kommunen har den som 1) fyller 18 år senast på röstningsdagen, 2) (2019/46) har kommunen som sin hemkommun enligt lagen om hemkommun vid utgången av den 51 dagen före röstningsdagen oc

Under året anordnades dock på Åland en folkomröstning, där 9 735 av Ålands 10 196 röstberättigade män och kvinnor uttalat sig för återförening med Sverige. 1921. Avgörs Ålandsfrågan i Nationernas Förbunds råd och Finland tillerkänns suveränitet över Åland och dess öa Under första världskriget befäste ryssarna Åland trots konventionen. Vid en folkomröstning på Åland 1917 röstade en stor majoritet för att återförenas med Sverige. Efter rapporter om oroligheter sände Sverige krigsfartyg till Åland. Syftet sades vara humanitärt, men Finland tyckte att Sverige markerade sitt anspråk på ögruppen Folkomröstningar i hela landet ska vara ett undantag. Därför är det bara genom ett riksdagsbeslut som det kan beslutas om en sådan folkomröstning. Riksdagen kan besluta om två typer av folkomröstningar: rådgivande folkomröstningar och folkomröstningar i en grundlagsfråga, som kan vara bindande. Rådgivande folkomröstning

Då höll Åland på att bli en del av Sverige Aftonblade

En folkomröstning är ett sätt att få reda på vad folket tycker i en viss fråga. Det är kommunen eller regionen som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna. I båda fallen är folkomröstningen rådgivande Åland behöver ett resurscenter och en resursskola Många föräldrar till barn med nationella initiativrätten krävs det 100 000 namnunderskrifter inom 18 månader för att få tillstånd en nationell folkomröstning. Vi kan göra skillnad på riktigt. Låt oss komma upp till det antalet! Vi kan! Håller ni med? Skriv under.

Ålands historia - Wikipedi

I detta avsnitt hittar du information om folkbokföring, personnummer, flyttanmälan och hemkommun när du flyttar till Åland. I Finland och på Åland kallas folkbokföringsregistret befolkningsdatasystemet Finlands statsminister Juha Sipilä (C) säger till Yle att en åländsk folkomröstning om självständighet skulle vara olaglig.- En sådan omröstning är inte aktuell, men jag ser heller inte varför det skulle vara omöjligt att ordna en sådan, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib)

Fem av sex kommuner på Åland säger nej till kommunsammanslagningar. I den sjätte kommunen skilde endast ett fåtal röster ja från nej I stället bildade man en kommitté som fick i uppdrag att arrangera en folkomröstning i frågan på Åland. I december 1917 ägde denna rum. Resultatet fick formen av en massadress (enligt NE: en formell skrivelse, ofta innehållande en vädjan) till Sveriges konung och folk Befolkningen på Åland genomförde en folkomröstning i januari 1918 där det framgick att över 90% ville tillhöra Sverige. Den svenska regeringen stöttade deras rätt att själv få välja sin tillhörighet

folkomröstning Nya Åland

 1. Röstningsmyndigheter vid folkomröstningar är den kommunala centralvalnämnden, om vil - ken det finns bestämmelser i 9 § vallagen för Åland, samt röstningsnämnden. Kommunsty-relsen ska i god tid före folkomröstningen för varje röstningsområde tillsätta en röstnings-nämnd. När röstningsnämnden utses ska
 2. artikelserie i Nya Åland, men här är en liten försmak
 3. Tanken på en förening med Sverige vann stor anslutning bland de svenskspråkiga ålänningarna (i en folkomröstning 1917) och man sökte stöd hos svenskarna. Det självständiga Finland förklarade dock att ögruppen skulle vara finländsk och antog 1920 en lag om åländskt självstyre. Ålandsfrågan hänsköts till Nationernas förbund, som accepterade Finlands anspråk på Åland på.

Flera åländska kommuner planerar ordna folkomröstningar för att invånarna ska få säga sin åsikt om den planerade kommunreformen. I Eckerö är frågan uppe i kommunstyrelsen igen på tisdag. Kommundirektör Arsim Zekaj tror folkomröstning kan vara en bra sak. Kommunreformen på Åland som drivs av landskapsregeringen möter hård kritik på Åland, inte minst i kommunerna Åland består av fler än 6 700 öar och skär av vilka 6 400 är större än 3 000 m2. Lagtinget gav sitt samtycke efter det att ålänningarna sagt sitt i två olika folkomröstningar och efter att det stod klart att Ålands förhållande till EU:s regelverk skulle regleras i ett särskilt protokoll Ålands politik är de politiska frågor som rör Åland, sedan 1921 en självstyrande del av Finland. Åland är neutralt, demilitariserat och enspråkigt svenskt. Ålands lagting är lagstiftande organ inom de områden som rör Ålands självstyre [ Som i en diktatur, tvångslagstiftning och rädsla att låta väljarna bestämma. Så här låter det när lagtinget diskuterar en förändring av dagens kommunstruktur på Åland

Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland Ålands

 1. Åland och internationella avtal Utrikespolitiken hör till Finlands behörighet och Åland har därför inte möjlighet att t.ex. ingå internationella avtal. Detta innebär dock inte att Åland helt saknar inflytande i internationella frågor. I de fall ett internationellt avtal som Finland ingår innehåller en bestämmelse som står i strid med självstyrelselagen, eller om avtale
 2. På bara ett par dagar har nästan 40 000 underskrifter samlats in till ett medborgarinitiativ för en folkomröstning i Finland om EUs så kallade återhämtningspaket, som kommer att skuldsätta den europeiska civilbefolkningen med €750 miljarder. Europeiska politiker har på ett snillrikt sätt utnyttjat civilbefolkningens oro för det kinesiska viruset Covid-19 för att utöka sin.
 3. Åland behöver en moderniserad näringsrätt: Skriftlig fråga : Slutbehandlat : LF 34/2019-2020 : Audiovisuella medietjänster: Lagförslag : Slutbehandlat : MOT 13/2019-2020 : Ålands pensionsfonds förvaltning och lagstiftning: Åtgärdsmotion : Under behandling : SF 4/2019-202
 4. INVANDRING. En grupp som är emot att ta in flyktingar från Syrien till Åland försöker få till stånd folkomröstningar i kommunerna i flyktingfrågan. Man pekar bland annat på skräckexemplet Sverige. Inom kort görs ett utskick till alla Brändöbor med budskapet Folkomröstning om flyktinginvandring på Brändö. Kommun för kommun på Åland ska breven sedan delas u
 5. Åland; Hela tiden: Folkomröstning om invandringspolitiken! Sveriges invandringspolitik har under mycket lång tid varit extrem och har idag spårat ur helt. Politikerna lever i sin egna lilla bubbla medan folket tvingas genomlida alla konsekvenser av deras humanistiska politik
 6. Varje finsk medborgare som har fyllt aderton år har rätt att rösta i statliga val och folkomröstningar. Om valbarhet i statliga val gäller vad som särskilt bestäms i denna grundlag. Landskapet Åland har självstyrelse enligt vad som särskilt bestäms i självstyrelselagen för Åland
 7. Sveriges relation till folkomröstningar kunde ha börjat bättre. År 1877 röstade 99,7 procent av de röstberättigade på den svenska koloniön S:t Barthélemy ja till en återförening med Frankrike (351 röster mot 1). År 1905 förlorade Sverige nästa territoriella folkomröstning. Då försvann hela Norge. Hela 99,9 procent av norrmännen rapporterades ha röstat ja till att lämna.

Landskapets speciella ställning, svenskspråkigt, demilitariserat blev ett tröstpris efter att Åland inte fick återförenas med Sverige. I en folkomröstning hade en förkrossande majoritet av ålänningarna tagit ställning för en anslutning till Sverige I ett flertal kommuner på Åland har man haft en folkomröstning i frågan. I Finström kommer frågan om folkomröstning upp i fullmäktige för avgörande efter att namnlistor med 270 namn insamlades på kort tid I en av ålänningarna själva anordnad folkomröstning 1917 röstade en stor majoritet för att Åland skulle tillhöra Sverige. Finland och Sverige hänsköt tvisten till Nationernas Förbund, vars råd 1921 beslöt att inte flytta riksgränsen Utskick inför folkomröstning kritiseras -Det som står i utskicket är den uppfattning våra medlemmar i Sund har och man ska vara lite försiktig med att säga att dom far fram med osanning. Det säger Veronica Thörnroos, ordförande för centern som tillsammans med Obunden samling skickade ut flygblad inför söndagens folkomröstning i Sund

Åland, historia från stenåldern och framåt stalvik

en folkomröstning, vilken uttalade sig för anslutning till Sverige, avstod svenskarna från sina anspråk. Aland tilldelades Fin­ land. Inom Nationernas Förbund träf­ fades 1921 en överenskommelse om att Ålandsöarna skulle vara neutraliserade och icke fick befästas-borde för sven­ ska folket och samtliga intresserade län Även socialdemokraternas ledare Hjalmar Branting stödde idén: En ursvensk befolkning, som vidriga öden ha tvingat att leva skild från moderlandet i ett hundratal år, måste, då den ensidigt och varmhjärtat begär att få återförenas med sina anförvanter, stödjas uti sin begäran, förkunnade han och ville se en folkomröstning på Åland om vilket land öarna skulle tillhöra

Man lutade sig mot en åländsk folkrörelse för anslutning till Sverige och hänvisade till en åländsk folkomröstning som gav starkt stöd för denna tanke. Sommaren 1921 avgjordes frågan genom Nationernas förbunds ingripande, med följd att Åland tillföll Finland men erhöll självstyre, förblev svenskspråkigt och fick garantier för att behålla sin gamla status som. Åland/Visit Finland/Flatlight Films. Ett godkännande av Ålands lagting krävdes också då Finland anslöt sig till unionen 1995. På Åland behövdes två separata folkomröstningar. I den första folkomröstningen den 16 oktober 1994 röstade 51,9 procent av ålänningarna för ett medlemskap (i Finland 56,9 procent) Men då skall Åland inte behöva ta emot en större andel än 0,45%. ÅD prioriterar kristna och andra minoriteter. ÅD stöder en folkomröstning om flyktingmottagning. Vi anser att deltagande i Regnbågsfyrens informationstillfällen i skolorna bör vara frivilligt I en folkomröstning på Åland 1918 röstade 96% för återförening. Finland motsatte sig detta och frågan fördes till Nationernas Förbund, som dömde så att Åland skulle tillhöra Finland, men befolkningen tillerkännas autonomi och garanti för bevarande av det svenska språket och kulturen i landskape Eller att Åland anordnar en egen, separat folkomröstning. Inför Finlands medlemskap i EU utnyttjade Åland sin rätt att hålla en separat omröstning, trots att man tillsammans med Finland tidigare röstat ja. Åland röstade åter ja den 20 november 1994

Finland kan placera militärer på Åland

Folkomröstning? Inför Finlands medlemskap i EU utnyttjade Åland sin rätt att hålla en separat omröstning, trots att man tillsammans med Finland tidigare röstat ja. Åland röstade åter ja den 20 november 1994. Det är minst sagt osäkert om en åländsk folkomröstning om Lissabonfördraget skulle ge samma resultat Ort Åland Längd 15 minuter Regi Ragnar Johnson Foto Ragnar Johnson Produktionsbolag Rangfilm AB Produktionsland Sverige Utgångsmaterial 35 mm, normalbild (1,37:1), optisk mono, färg Arkiv Kungliga biblioteket Läs mer om filmen i SMD Önskemål om folkomröstning borde kommit tidigare Viveka Eriksson, ordförande i kommunfullmäktige i Finström påpekar att det är fullmäktige som beslutar om det blir en folkomröstning i kommunen oberoende av hur många namnunderskrifter som samlas in Kommunala folkomröstningar om flyktingmottagande. 150 likes. Mall och förslag för invånarinitiativ:.. Via massutskick försöker ett tiotal privatpersoner nu få till stånd en folkomröstning om flyktinginvandringen till Åland. Initiativet har lett till en inflammerad debatt och minst två polisanmälningar för hets mot folkgrupp

folkomröstning hölls därför 1994 för att avgöra om Åland skulle ansluta sig till EU tillsammans med Finland. En majoritet var för en anslutning men under förhandlingarna om medlemskapet genomdrev Finland, på ålänningarnas begäran, att Åland i likhet med Kanarieöarna skulle vara ett eget skatteområde inom EU KUNGÖRELSE Rådgivande kommunal folkomröstning om kommunindelning Frågan i den rådgivande folkomröstningen syftar till att ta reda på kommuninvånarnas åsikt gällande om Hammarlands kommun skall fortsätta som självständig kommun eller slås ihop med andra kommuner i landskapet Åland På Åland finns då mer eller mindre samma typ av partier som i både Sverige och Finland och även Åland har sitt SD i form av partiet Åländsk demokrati samt andra partier som inte så gärna vill erkänna att Åland idag är ett mångkulturellt land och även om de är beredda att medge det så vill de fr a se att den svensktalande finlandssvenska majoritetsbefolkningen fortsätter att. Förslag: Folkomröstning om flyktingar. Stefan Toivonen vill att alla åländska kommuner ska arrangera en folkomröstning om Åland ska ta emot flera flyktingar. Det skriver han i ett pressmeddelande. Enligt Toivonens finns det en grupp privatpersoner på Åland som planerar att skicka ett utskick till alla åländska hushåll Resultatet för den folkomröstningen blir sedan en viktig komponent i vårt fortsatta arbete för ett självstyrt Åland och med respekt för den kommunala självstyrelsen. Vi har på vårt kansli färdiga mallar för samtliga kommuner samt listor för namnunderskrifter

Knattes Tankesmedja skrivs av mig, Sam Palén, dock är jag väl allmänt känd som Knatte. Jag, min fru och våra fem barn är bosatta i Dalkarby, Jomala, Åland. Jag kommer hösten 2019 att ställa upp i lagtingsvalet så här kan du lära dig lite om mig och vad jag står för SJÄLVSTYRELSEN - I NUTID OCH HISTORISKT Svenska språket är ålänningens själEgen svensk folkgrupp i Sverige cirka 600 år, i Ryssland 120 år och i Finland 80 år. Åland har alltid haft svensk befolkning och var i 600 år till 1809 en del av Sveriges rike. Kriget mellan Sverige och Ryssland 1808-1809 slet löst Åland från [ Åland I kommunerna i landskapet Åland förrättas kommunalval också vart fjärde år men vid andra tidpunkter än i övriga Finland, senast i oktober 2019 www.val.ax . Justitieministerie 1. Vallag för Åland, 2. landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland, 3. landskapslag om ändring av landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar och 4. landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om valfinansiering, antagna av lagtinget 16.1.2019

Två från Åland i nationella lucia-omröstningen. Nedräkningen har börjat, och stämningen är stundtals hätskt. I morgon går skottarna till folkomröstning i frågan om Skottland ska frigöra sig från Storbritannien och bli ett eget land Geta centern stödjer det inkomna medborgarinitiativet för en folkomröstning angående det avtal som ligger som förslag till fullmäktige. Avtalet avser en sammangång mellan Geta, Finström och Sund. När kommuninvånarna önska bli hörda i en så central fråga för vår framtid ska de beslutande organen hörsamma denna önskan

Någon folkomröstning är däremot inte inplanerad i det här skedet. Beslut i februari Med slutrapporten i handen och alla nya kunskaper i huvudet räknar landskapsregeringen med att kunna fatta beslut om ett nytt antal kommuner i februari eller senast i mars Åland är ett självstyrt landskap inom Finland. Åland har ett eget parlament, Ålands lagting och en egen regering, Ålands landskapsregering.Lagtinget har lagstiftningsbehörighet inom många områden medan finsk lag gäller inom andra.Självstyrelsen regleras av Självstyrelselagen som ger ålänningarna rätt att styra över sina egna angelägenheter, så långt det är möjligt med. Etikett: Folkomröstning. JA eller NEJ till vinst i välfärden? Publicerat 15 mars, 2018 Författare Svensson.

Folkomröstning - Riksdage

Ålänningarna bör få folkomrösta om huruvida EU:s nya grundlag skall omfatta dem eller ej. Det kräver partiet Obunden Samling. Att påstå att frågan är för svår för en folkomröstning är orimligt, skriver partiet. Om folket förmår välja företrädare som ska förstå frågorna, kan de säkert själva också sätta sig in i dem. Också p

Förstärkt folkinitiativ och folkomröstningar - SK

Åland och Finland hade varit en del av Sverige sedan rikets uppkomst på 1300-talet men förlorades till Ryssland efter Finska kriget 1808-1809. Åland var redan under forntiden svenskspråkigt och var under vikingatiden ett av Nordens tätast befolkade områden, med omfattande handelsförbindelser med grannarna Helsingfors den 19 december 2019. Republikens presidents förordning om skötseln på Åland av vissa uppgifter som gäller lagtings- och kommunalval samt rådgivande kommunala folkomröstningar. I enlighet med republikens presidents beslut föreskrivs med stöd av 32 § i självstyrelselagen för Åland (1144/1991), sådan paragrafen lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994 och 68/2004, och. 1935) och de ensidiga spontant föranstaltade folkomröstningarna (Åland och Vorarlberg). De internationellt erkända och övervakade omröst ningarna betecknas härefter som territoriella folkomröstningar (ple-biscite på engelska), medan de ensidiga folkomröstningarna kallas unilaterala konsultationer. Ålands statistik- och utredningsbyrå Besöksadress: Ålandsvägen 26, Mariehamn Postadress: Pb 1187 AX-22111 MARIEHAMN Telefon: +358 18 2549

Det naturliga skulle vara att Åland överläts till Sverige, med bibehållet självstyre, och att nedre Tornedalen överläts till Finland. Den exakta styrelseformen kan de få bestämma med folkomröstning. För övrigt är Åland demilitariserat, vilket lämpar sig för den nästan obefintliga svenska försvarsmakten folkomrÖstning! Värmlandsgruppen i Grums har startat en landsomfattande namninsamling för att kräva en folkomröstning i flyktingfrågan. Det är ju vi som betalar den allt mer vidlyftiga och kostsammare notan och då skall det naturligtvis också vara vi som bestämmer om vi ska ha en massinvandring eller ej Åland är genom konventionen också en demilitariserad och neutral zon. Lagen ger möjlighet för Åland att ställa sig utanför avtal mellan Finland och andra nationer. Efter en folkomröstning 1994 gick Åland med i EU tillsammans med Finland, men då som ett eget skatteområde inom EU

Sverige begärde folkomröstning om Ålands tillhörighet men finska regeringen avvisade detta. Nationernas Förbund fick sedan uppdraget att lösa frågan, Åland blev finskt men kultur och språk skulle respekteras. I denna mapp finns objekt med koppling till Ålandsexpeditionen från Statens maritima museers samlingar - Vi har resonerat på Åland ända sedan Åland efter en folkomröstning gick med i EU tillsammans med Finland, säger kansli- och kommunminister Nina Fellman i Ålands landskapsregering Åland i korthet . Areal 13 517 km², varav 1 527 km² landyta Huvudön 1 010 km² Folkmängd 31.12.2010: 28 007 personer varav 11 190 i Marieham

Detta gäller också på Åland, som ifjol kunde presentera ett nytt rekord med 78 barn mördade genom abort. Rekordet beror inte på den ökande folkmängden som är bosatt på Åland. Enligt siffror som presenterades av Ålands Statistik- och Utredningsbyrå idag gjorde 1,33% av de åländska kvinnorna abort ifjol, vilket också detta är en rekordhög andel Åland - en annan ö i EU med undantag. Kolumn. De stora utmaningar EU och dess medlemsländer idag står inför kan tyckas långt borta från ett litet samhälle som Åland. Och till stor del ser verkligheten på Åland mycket annorlunda ut än på många ställen i EU Namnet Åland är, enligt en hypotes, är en förkortad form av den äldre formen Ahvaland som kommer av det urnordiska ordet ahva ('vatten'), som är besläktat med latinets aqua. På finska associerades Ahvaland till det finska ordet för abborre, ahven, vilket ledde till att formen Ahvenanmaa skapades, vilken används på finska ännu i dag Även om medicin och kirurgi blev kvar, hade det inte blivit lönsamt för Åland att fortsätta sitt AT-program med Sverige. Nu har Socialstyrelsen ändrat sig, meddelar myndigheten efter ett möte på Åland på onsdagseftermiddagen. - Vi kommer att pröva varje enskild ansökan Tre områden på jordklotet berörs av internationella traktat eller överenskommelser. Antarktis, Spetsbergen och Åland. Antarktis har jag i praktiken redan berört. Återstår alltså två områden i Norden. Svalbard (Spetsbergen) och Åland. Spetsbergen eller Svalbard som hela området heter idag styrs Läs me

Ålands historia - RilpediaEuropeiska unionens utbredning och utvidgning – Wikipedia

Kommunal folkomröstning; Valkretsarna vid riksdagsvalet. För riksdagsvalet har landet indelats i 13 valkretsar utgående från landskapsindelningen. I 5 § i vallagen föreskrivs vilka kommuner som hör till vilken valkrets Styrelsen för Ålands Framtid uttalar sin oro över den tystnad som råder ifråga om hotet om ett slopande av en del av Ålands folkrättsliga status, den s.k. preambeln (inledningen) till Ålandsprotokollet. Protokollet innehåller alla de undantag som formar det åländska EU-medlemskapet och betonar tack vare preambeln Ålands särskilda status inom folkrätten Det naturliga skulle vara att Åland överläts till Sverige, med bibehållet självstyre, och att nedre Tornedalen överläts till Finland. Den exakta styrelseformen kan de få bestämma med folkomröstning. För övrigt är Åland demilitariserat, vilket lämpar sig för den nästan obefintliga svenska försvarsmakten

 • Realterm download.
 • Cci 22lr stinger.
 • Folsyra kosttillskott biverkningar.
 • Funny ipad apps.
 • Event prevent javascript.
 • Slaughterhouse 5 analysis.
 • Julia winter svenska.
 • Manchester city logo.
 • Bibelstad at.
 • Heute community.
 • Sveriges bästa gäddvatten.
 • Koreansk mataffär stockholm.
 • Convendum offices.
 • Skatt i ryssland.
 • Pratar och skriker i sömnen.
 • Linderhof schloss.
 • Giftiga träd för hästar.
 • Deltagande observation på engelska.
 • Cs go 3kliksphilip.
 • Upplevelser helsingborg.
 • Lunch eslöv.
 • Billjud saab 9 3.
 • Röda torget historia.
 • Räddningscentralen stockholms län.
 • Sb11 lagerstruktur.
 • Tbv lemgo fussball u15.
 • Starta eget mässan 2017.
 • Expressen orkanen irma.
 • Orsaker till köpberoende.
 • Sveti nikola 2017.
 • Sjælland odde.
 • Sky sports italy vs sweden.
 • Ford mustang gt 2007.
 • Hagsätra sport skridskor.
 • Håkan berg grafik.
 • Behövs luftpump akvarium.
 • Erfurt kaart.
 • Sandstrand sverige.
 • Cs go net_graph smaller.
 • Tvådelad brudklänning.
 • Sprickor i taket gips.