Home

Svenska språkets historia wordpress

Språkhistoria Bloggen om svenska språkets utveckling

från 1900-talet och framåt - Svenska språkets historia

Svenska språkets ursprung ungsprakhistori

 1. skar kunskaperna i språk som tyska och franska. Vi lånar in allt fler engelska ord och uttryck: e-mail, date, swipe, tags. De flesta nyorden och de viktiga och frekventa orden i samhället är dock fortsatt svenska, och många lånord får försvenskad stavning och böjning: mejl, dejt, svajpa, taggar
 2. Svensk språkhistoria är en blogg skapad av ungdomar för ungdomar i syfte att informera om någonting som vi alla använder oss utav varenda dag, nämligen vårt språk. Idag finns nästan oräkneligt många sätt vi kan kommunicera på med varandra, och hela tiden sker ny utveckling
 3. Resonemanget om att lånord skulle påverka svenska språkets existens är inte nytt med tanke på tidigare skeende i historien. Artikeln Experter: hälften av världens språk riskerar försvinna (2015) på svt.se förklarar hur det förr i tiden blev alltmer förtryck mot samiskan och hur språket moderniserades till dagens rikssvenska
 4. Det är först vid vikingatidens början (ca år 800) som en kan urskilja svenskan som ett eget språk. Under svenskans första tid var inskrifter med runor de enda skriftliga källorna och detta har gett perioden dess namn, runsvenskan (ca år 800-1225). Därefter kom klassisk fornsvenska (ca år 1225-1375) som sedan följdes av yngre fornsvenska (c

Språkets historia I nästan tusen år var jiddisch de väst- och östeuropeiska judarnas primära, och ibland enda, talade språk. Precis som på svenska säger man t.ex. er sogt, as si hot gebaken bilkalech, han säger, att hon har bakat bullar Den yngre nysvenskan kallades språket mellan åren 1732-1900. Under den här perioden var det böckerna och litteraturen som ändrade språket. Kung Gustav III undervisades av författaren och journalisten Olof Dalin en period, men han tyckte inte som sin lärare när det kom till det franska inflytandet. Han ansåg att nu när fransyskan blivit så stor Och nordgermanska språk som isländska, danska, norska och svenska. Så vårt svenska språk har många släktingar. Norska och danska är som svenskans syskon. Engelska och tyska är lite mer som kusiner, och spanska och franska är som sysslingar. Men även språken hindi och persiska är alltså släkt på långt håll med svenskan Det svenska språket är, precis som alla andra språk, i ständig förändring. Det handlar inte bara om att vi tar in ord från andra språk och försvenskar dem - eller använder dem precis som de är - utan även om att vi kortar ner och förenklar vårt sätt att skriva och prata på

Svenska språkets historia 16. Hösten 2021 vid Lunds universitet i Lund. Konferensen Svenska språkets historia 16 (SSH16) ingår i en serie konferenser som sedan 1987 regelbundet arrangerats vid olika lärosäten i Sverige, Finland och Estland År 2018 anordnas den femtonde konferensen i serien Svenska språkets historia i Tartu, vid Sveriges andra universitet, grundat 1632 av Gustav II Adolf. Temat denna gång är Språkmöte och språkhistoria, ett tema naturligt med hänsyn till platsen för konferensen denna gång. Estland är ett område där språkmöten alltid satt sin prägel på människors vardag Svenska (svenska ()) är ett östnordiskt språk som talas av ungefär tio miljoner personer främst i Sverige där språket har en dominant ställning som huvudspråk, men även som det ena nationalspråket i Finland och som enda officiella språk på Åland.I övriga Finland talas det som modersmål framförallt i de finlandssvenska kustområdena i Österbotten, Åboland och Nyland Bäste Stig Nylén (20/2), svenskan är ett levande språk till skillnad från till exempel latin och måste som sådant få anpassa sig till det samhälle och den tid det används i. Varken svenska talspråket eller skriftspråket idag är identiskt med det som användes på Gustav Vasas tid. Att språket ändras beror delvis på influenser utifrån

Kort svensk språkhistoria - Svenska språket

Som tidigare meddelats anordnas Svenska språkets historia 15 i Tartu den 14-15 juni 2018. Denna gång är temat Språkmöte och språkhistoria. Tre plenarföreläsare kommer att tala över dessa ämnen: Professor Kersti Börjars, Manchester University: TB För Den svenska Argus. I den skrev han på ett mycket klarare och tydligare svenska språk. Denna tidning har blivit ett gränsmärke mellan äldre och yngre svenska. Orden och deras böjning: jarl:Hövding Höfvisk:Artig Stavning: Fram till 1906 förekom en annorlunda stavning: Istället för v skrevs ofta f, hv, fw T: d

Språksociologi diskussionsfrågor

Svenska språkets historia indelas traditionellt i olika perioder. Den äldsta epoken, (11 av 73 ord) Författare: Ulf Teleman; Runsvenska (ca 800-ca 1225) Tack vare inskrifterna på runstenar vet vi en del om det språk som talades i Sverige under vikingatiden. Inskrifterna är gjorda med det yngre (24 av 167 ord) Författare: Ulf Telema för att svara på din fråga- att försvara det svenska språket kan vara bra på så sätt att svenskan är ett språk som kan lätt appliceras, lära sig, och uttala men även att svenska språket har en lång intressant historia bakom sig. Det kan vara negativt att försvara det enligt mig eftersom det svenska språket inte har skapats på egen hand och av egna svenska människor för. En essä om svenska språkets historia och framtid. Eleven redogör för språkets utveckling genom tiderna och diskuterar problematiken som kan uppstå med alla nya ord som introduceras i svenskan i snabb takt Det svenska språket har under tiden förändrats väldigt mycket. För fyra tusen år sedan fanns inte den svenskan vi har idag, utan svenskan kommer ifrån indoeuropeiskan. Indoeuropéerna var ett folk som levde norr om svarta havet Svenska språket var friare på medeltiden. Svenska språket var friare på medeltiden än vad det är i dag. I alla fall om man studerar användningen av verb och objekt och hur de förhåller dig till varandra. En bok har köpt och har köpt en bok var båda helt godtagbara varianter

För ca 100 år sedan var det väldigt stor skillnad mellan sättet vi pratade på och sättet vi skrev på, vi uttalade till exempel inte h:et i hvarje utan sa bara varje. Men under denna tid, rättare sagt år 1906 ändrades detta, det var den senaste stavningsreformen som gjorts, Vi började alltså skriva på det språket v Det svenska teckenspråket har en särskild ställning som modersmål för döva. Det svenska språket har inte fått status som officiellt språk, vilket bl.a innebär att högre utbildning fortfarande kan bedrivas på utländska språk för att t ex locka utländska studenter som vill få gratis universitetsutbildning i Sverige Med en förenkling kan man säga att dagens moderna svenska i flera väsentliga delar är ett arv från dem. För många är detta inget konstigt, för andra kanske en viktig tankeställare om vad som är svenskt och vad som inte är det. Språket är en så viktig del i hur vi - ofta omedvetet - kategoriserar vår omvärld, och språkhistorien kan sätta sådana kategoriseringar och. Listor / Berzan / Svenska språkets utveckling. Svenska språkets utveckling. Inledning. Föreställ dig hur svårt det skulle vara att samarbeta och lösa situationer utan ett gemensamt språk. Tänk om hela Sveriges befolkning hade gått runt och grymtat åt varandra för att de inte har ett språk att kommunicera med - Svenska språket är kanske inte hotat i dag, men tänk på att det i snitt försvinner ett språk i världen var tionde dag. Ett särskilt horn i sidan har Lena Adelsohn Liljeroth till alla som skriver forskningsrapporter och avhandlingar utan att göra dem tillgängliga på svenska, ens i en kort sammanfattning

Svensk språkhistoria Historia SO-rumme

Svenska, engelska och tyska och några språk till kallas germanska språk. Svenska är också släkt med exempelvis franska och hindi, däremot inte med finska och arabiska. På Frågor och svar om språk-sidan kan du läsa mer om språksläktskap. Hur gammal är svenskan? Man räknar med att svenska språket har funnits i lite över tusen år. Vilken svensk historia som lärts ut har varierat storligt genom tiderna. Det är inte lätt att som läsare av historiska skildringar veta om historiens kungar i verkligheten var goda grannar eller vettvilliga despoter, och om bönderna förtjänade åthutningar eller om de var utsatta för makthavarnas förtryck Det enda som har hänt med språket sedan kulturens big bang är att det svällt ut. Det finns många fler språk och många fler ord. Men en enskild nutida människa kan inte hålla mer i skallen än vad en enskild dåtida människa kunde göra. Kvalitativt har språket sannolikt inte förändrats alls Svenska Akademien instiftades 1786 av Gustaf III. Akademiens stadgar, som till stor del hade skrivits av kungen själv, påminner mycket om reglerna för Franska Akademien. Den främsta uppgiften skulle vara att arbeta på svenska språkets renhet, styrka och höghet, dvs. dess klarhet, uttrycksfullhet och anseende. För att uppnå det målet skulle Akademien bland annat utarbeta e Studier i svenska språkets historia 11. Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23-24 april 2010. Utgivna av Maj Reinhammar under medverkan av Lennart Elmevik, Staffan Fridell, Mats Thelander och Henrik Williams. (Studies in the History of the Swedish Language 11

Svensk språkhistoria - Skolbo

Frågan kan verka dum. Vad är svenska? Det är ju det språk som talas i Sverige och som den här artikeln är skriven på. Det svenska språket finns beskrivet i grammatikböcker, och de svenska orden finns i ordböcker. Det är lätt att visa vad svenska är - här och nu. Men var går gränserna för svenskan, i rum och i tid? Det är inte lika enkelt att avgöra Svensk språkpolitisk historia kan härledas så långt tillbaka som till 1500-talet och Gustav Vasas bibel, då Nya Testamentet kom ut på svenska. Det var på 1960-talet de första riktlinjerna för hur språket skulle användas i lagar och författningar kom Här samlar vi alla artiklar om Svenska språket. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Svenska språket är: Språk, Quiz, SvD:s språkspalt och USA. Lena Lind Palicki: För 75 år sedan fick barn inte dua vuxna - ja, helst skulle de över huvud taget inte öppna munnen. Sara Lövestam. Artikeln är tänkt att vara en reaktion mot någons åsikt, nämligen att det svenska språket skulle ha en ointressant historia och att det alltid skulle ha låtit likadant. Eleven skriver om hur det svenska språket har vuxit fram och hur det har formats. Eleven ger också information om en del andra språk som isländskan och tyskan

Svenska språkets utveckling - Mimers Brun

Tema Utveckling av tidsuttryck i svenska språkets historia 17 september, 2009; Artikel från Göteborgs universitet; Ämne: Samhälle & kultur Ida Larsson har studerat hur språk uttrycker tid - hur händelser förankras i nutid eller dåtid - och hur sådana uttryck växer fram Förändras svenska språket för fort? Uppdaterad 27 december 2013 Publicerad 27 december 2013. När förändras ett språk för fort? Ett svar är:. Om hundra år har det gått lång tid och allt kommer att se annorlunda ut än idag. Språket kommer att likna det vi har men det kommer att finnas skillnader. Några som har funderat över detta tidigare,

Hur förändras svenskan? - Svenska språket

Epoker - Svensk språkhistori

BAKGRUND Historia Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig sed som praktiseras i många afrikanska länder och även vissa delar av Asien. Troligen härstammar seden från ett djupt rotat patriarkaliskt samhällssystem där kvinnan var underställd mannen. Könsstympning är först och främst en afrikansk sed som existerat i över 2000 år, d v s före både kristendomen oc Lars Melins yttrande förtydligas av Bo Lindberg i artikeln Svenska språket spås framtid i reservat (SvD, 2004-05-16 ). Lindberg berättar att latinet hade en betydande roll under 1600-talet. Latin var det fina, mer bildade språket och svenskan det vardagliga språket. Hundra år senare blev svenskan ett fullvärdigt språk

Svenska språkets historia . Folkmålsstudier 41 är denna gång i praktiken en konferensrapport från Sjätte sammankomsten för svenska språkets historia, som ägde rum i Helsingfors den 11-12 maj 2000. Temat för symposiet, som samlade ett hundratal deltagare,. Språken i den italiska språkgruppen härstammar alla från latin, som idag anses vara ett dött språk. Det språk som mest liknar latin är italienskan, men även spanskan påminner mycket om latin. Italienare och spanjorer kan till viss del förstå varandra. Andra språk i denna språkgrupp är franskan, portugisiskan och rumänskan Svenska språket är ett sätt att se på livet och verkligheten, en omistlig del av Sveriges historia. Citatet ovan är hämtat från organisationen Språkförsvarets hemsida. Språkförsvaret startade som en privat webbsida 2002, men har utvecklats till ett bli ett nätverk för personer som vill värna det svenska språket och verka för dess bevarande lj Tidigmedeltida Bona i Vgötland Tidigmedeltida Bona i Vgötland Redigera | Snabbredigera | Papperskorg | Visa Ing-Marie Okategoriserade —0 kommentarer Publicerat 2015/04/12 Det gamla Göteborg-skildrat av Carl Rudolf A:son Fredberg 1919-1924 Redigera | Snabbredigera | Papperskorg | Visa Ing-Marie Okategoriserade —0 kommentarer Publicerat 2015/02/02 Det gamla Göteborg-skildrat av Carl.

Historia Språkhistori

Luddes språk och historia. Den gamla kalendern, dag 007: På svenska skulle man alltså kunna säga att hans förnamn var Gaius, hans efternamn var Thurinus och hans ättnamn var Octavius, ungefär som svenska adelsmän förr i tiden Luddes språk och historia, Blogga med WordPress.com. Skapa en ny webbplats på WordPress.com. Kom igång Pris: 290 kr. häftad, 2005. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp boken Svenska språket under sjuhundra år av Gertrud Pettersson (ISBN 9789144039114) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska ge dig förutsättningar att utveckla följande: Förmåga att jämföra det svenska språket med det egna modersmålet och andra språk som eleven har färdigheter i, samt förmåga att reflektera över den egna språkinlärningen. Förmåga att kommunicera i tal anpassa språket till ämne, syfte, situation och mottagare Svenska språket var norm Bor man i Sverige ska man tala svenska och införlivas i den svenska kulturgemenskapen. Det var svensk minoritetspolitik under 1800-talet och långt in på 1900-talet Svenska språket kommer ur urnordiskan som talades i norden fram till ungefär 800-talet. Sedan delades språket upp i olika dialekter och olika nationella språk. Tyskan har präglat svenskan i stor utst

Här samlar vi alla artiklar om SvD:s språkspalt. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Svenska språket. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om SvD:s språkspalt är: Språk, SvD Premium, Coronaviruset och Historia Svenska språkets historia Filmkompaniet. Loading... Unsubscribe from Filmkompaniet? Svenska språket 42,462 views. 5:17. How to motivate yourself to change your behavior. Jag har dock inte lyckats ändra språk p Mitt tema är i grunden på engelska, men min webbplats är på svenska. Om det är ett tema från WordPress.org så kan det översättas här, så behöver du sedan bara ladda ner översättningen i WordPress adminpanel för din webbplats Vilka språk som är hög- respektive lågstatusspråk talar vi inte gärna om. Det känns oetiskt att göra en sådan värdering. I vår idealvärld är alla människor och alla språk lika mycket värda, men i praktiken beter vi oss inte så. Världsspråken har i allmänhet hög status, framför allt engelska, åtminstone i vår del av världen

Under 1700-talet så ökade inte bara människor kunskap föra att kunde läsa och skriva, det svenska språket betraktades som ett fint och väl utformat språk. Under denna period så ökade det svenska inflytandet i Frankrike det leder till att svenskan åter in hämtade flera nya ord från franskan, t.ex. parfym, applåder, aktör Sammandrag till Svenska språkets historia 10, Göteborg 2008 Anna Gunnarsdotter Grönberg, Institutet för språk och folkminnen. Ett frikativiserat långt i, ofta kallat surrande i, har sedan 1950-talet beskrivits som ett prestigedrag i göteborgskan

svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring. Familjer och släkter •Ca 6000 språk i världen •När man talar om hur olika språk hänger ihop så gör man det i termer av släktska Utdrag ur en studentuppsats Om man bläddrar i Haldo Gibson Svensk slangordbok (1982) hittar man inte de nutida populära slanguttrycken. Förklaringen ligger i när slangorden samlades in och i källorna som författaren använt. Engelska och ord från romani nämns av Gibson och de finns självklart också i dagens ungdomsspråk men det står ingenting om turkiska, arabiska, persisk

Svenska språkets historia 10 Språkhistoria - Hur och för vem? Hem Anmälningsformulär Program Deltagare Praktisk information Länkar Sammandrag För föredragshållare. Deltagarlista Svenska språkets historia 10. efternamn: förnamn: organisation/ ort: Alvered: Zeth: Lund: Aniansson: Eva Svenska språket 2 . 714G48 Gunnar Gårdemar . Svenska: språkhistoria . Undervisande lärare på kursen är Gunnar Gårdemar (kursansvarig), gunnar.gardemar@liu.se och Fredrik Olsson, fredrik.t.olsson@liu.se. Kursen behandlar svensk språkhistoria från urnordisk tid till nusvenska på 1900-talet Svenska språket under sjuhundra år. En historia om svenskan och dess utforskande. Skickas följande arbetsdag. 269 kr. exkl moms . Köp. 269 kr. exkl moms och den ger en översikt av viktigare rön inom dessa områden.Dels är beskrivningen av det svenska språkets historia uppbyggd i två steg De nordiska språken danska, svenska och norska är skandinaviska språk och de ses ibland som olika dialekter av samma språk. Finland har två nationalspråk, finska och svenska. Ca 290 000 människor, 5 %, har svenska som modersmål i Finland. Av dessa finns ca 29 000 svensktalande på Åland Om hwar och en Swensk förstodo Swenska Språket af grund; så skulle wårt liufwa Foster-måhl få sin tilbörliga wördnad. Jag wet intet hwad rasande Dårskap hindrar oss derifrån: Språket är i sig sielf intet hårt som Tyskan, intet hoplåckat som Engelskan, intet upblåst som Spanskan, intet wekligt som Italienskan, intet obändigt som Pålskan, intet wild

SVENSKA ORDFÖRRÅDETS HISTORIA LATINETS INFLYTANDE PÅ SVENSKA Eva Tidner 2020 _____ Svenskan och latinet är ju båda indo-europeiska språk fast av olika familjer och alltså på långt håll släkt med varandra. I vissa ord ser man släktskapet tydligt; de brukar benämnas indoeuropeiska arvord. Några exempel Språk kan se olika ut i olika sammanhang och det är viktigt att anpassa sitt språk efter mottagare och sammanhang. Språk förändras också över tid och det är betydelsefullt att veta vilka faktorer som har spelat stor roll på svenska språkets utveckling. Olika språk påverkar också varandra

Svenska språkets historia 14 9-10 juni 2016 Vasa universitet Den fjortonde konferensen i serien Svenska språkets historia äger rum i Vasa, Finlands soligaste stad i hjärtat av Österbotten. För en språkhistoriker är den starkt tvåspråkiga Vasaregionen en guldgruva Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring. Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär. Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning Språkaktivism - svenska språket i förändring. Har du någon gång upplevt att en man tar större plats i ett rum än en kvinna? Att män tar större plats i samhället, världen, i språket? Språken och den mänskliga tanken hänger ihop så intimt att de egentligen inte går att skilja dem åt Svenska språket under sjuhundra år : en historia om svenskan och dess utforskande 2., [uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2005 : 290 s. : ISBN: 91-44-03911-5 (inb.) Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst. Svenskan i tusen år : glimtar ur svenska språkets utveckling Moberg Lena, Westman Margareta 1. pocketuppl

 • Södertälje kommun bygglovsenheten.
 • Hatchimals sitter fast i ägget.
 • Losverfahren medizin lübeck.
 • Astro a50 gen 4.
 • As urban dictionary.
 • Straubinger tagblatt abo.
 • Kalender 2018 a5.
 • Svenskt näringsliv saf.
 • Downton abbey netflix sverige.
 • Php date format.
 • Allianz versicherung.
 • Laddkabel iphone 6.
 • Hifi center helsingborg.
 • Giltiga mynt efter 30 juni 2017.
 • Radio gong würzburg gewinnspiel telefonnummer.
 • Tahini krydda.
 • Santa's workshop.
 • Lufttrycket i däcken påverkar bränsleförbrukningen.
 • Knöl yttre blygdläpp.
 • Ekonomisk demokrati dokumentär.
 • Victoria secret fashion show 2016 stream.
 • Pasta barilla.
 • Barbara follett.
 • Skydda fågelmaten mot skator.
 • Gotlands landskapsdjur.
 • Beställa utskrifter pdf.
 • Krabba recept.
 • Färsk pasta hållbarhet öppnad.
 • Kg larsson predikningar.
 • Freizeittreff dortmund kostenlos.
 • Frasses kryddor.
 • Konservera med socker.
 • Psoriasis underliv.
 • Ser och estar spanska.
 • Avboka resa ving.
 • Canyon bikes 2017.
 • Högsta möjliga temperatur.
 • Zlatan parfym recension.
 • Ln 0,5.
 • Socialtjänsten sollentuna orosanmälan.
 • Border collie valpar säljes.