Home

Lufttrycket i däcken påverkar bränsleförbrukningen

Lufttryck - Rätt lufttryck ökar din säkerhet - Däcktea

Rätt lufttryck ökar säkerheten. För optimalt väggrepp och ekonomisk fördelaktig körning med avseende på bränsleförbrukningen är det viktigt att alltid köra med rätt lufttryck i däcken, gärna 10-15% högre än det lägre standarddäcktrycket som anges i instruktionsboken Lufttrycket i däcken bör kontrolleras i jämna mellanrum för att optimera körsäkerheten och -komforten. För lågt lufttryck ökar däckslitaget samt bränsleförbrukningen och är en trafiksäkerhetsrisk. En ansvarstagande bilist känner till vilka egenskaper bilens däck har och i vilket skick de är Det betyder att ett däck som normalt borde klara 5 000 mil, istället kanske är utslitet efter redan 4 000 mil. Din bil blir säkrare i trafiken. Om det inte är rätt lufttryck i dina däck så påverkar det också köregenskaperna negativt. När dina däck slitits ojämnt så gör det att du får sämre grepp mot underlaget BRÄNSLEFÖRBRUKNING Däck med undertryck på 1,0 bar ger högre rullmotstånd vilket leder till cirka 6% ökad bränsleförbrukning. Lufttryck i däcken Det rekommenderade lufttrycket är nästan alltid olika för fram- och bakdäcken

Vad händer med bränsleförbrukningen om man kör med lägre lufttryck i däcken än det som står i instruktionsboken? Med lägre lufttryck än det som rekommenderas i instruktionsboken kommer rullmotståndet att öka, vilket leder till att även bränsleförbrukningen ökar Det påverkar även truckens stabilitet och därmed lyftförmåga och säkerhet. Därför är det viktigt att lufttrycket kontrolleras regelbundet och alltid med kalla däck. Vi brukar rekommendera att det inte ska gå mer än 14 dagar mellan kontrollerna. Kan valet av däck påverka bränsleförbrukningen? Att rullmotståndet påverkar. Lågt lufttryck i däcken ökar slitaget av däcken, likaså bränsleförbrukningen. Vid 30 procents minskat lufttryck, från 2.0 bar till 1.4, bar kan livstiden på däcken halveras! Ett tecken på att däcket rullat med ett för lågt lufttryck är slitage på däckets ytterkanter

Kontrollera lufttrycket i däcken varje månad. Även på denna punkt kan du spara hundralappar årligen. Plocka av takboxen under perioder när du inte använder den. Med takbox monterad stiger bränsleförbrukningen med i storleksordning 1 liter per 100 km ( +1 kr/mil Trasiga däck är ofta orsakat av inkorrekt lufttryck I däcket. Utöver det så påverkar det säkerheten. för lite luft I ett däck ökar stoppsträckan och påverkar körförmågan vid Vattenplaning.Utöver detta kan däcket hettas upp för mycket och omformas, vilket kan förstöra däcket

Däckinformation - Bränsleekonomi - Viano

 1. Rekommenderat lufttryck är en avvägning mellan komfort, slitage, bränsleförbrukning med mera som däck- och fordonstillverkare kommit överens om. Med för högt lufttryck blir inte bara komforten sämre, anläggningsytan blir först kortare och vid ännu högre tryck också smalare vilket försämrar greppet
 2. st bidrar det till en lägre miljöpåverkan. För lågt lufttryck ökar bränsleförbrukningen, förlänger bromssträckan och dessutom slits däcken ut snabbare
 3. st en gång per månad. Gärna varje gång du tankar
 4. Kör du med för lite luft i däcken får du ett ökat rullmotstånd, och därmed ökar din bränsleförbrukning. Dessutom slits däcken snabbare på grund av den ökade friktionen mot vägbanan. Kör du istället med rätt lufttryck kan du fördubbla livslängden på dina däck. Att använda Nitrogen i bildäcken blir ett sätt att spara pengar

Däcktryck: Allt du behöver veta om lufttryck i däc

Tre skäl att kolla lufttrycket i samband med däckbytet. I samband med skifte till sommardäck är det även klokt att kolla lufttrycket då det påverkar både säkerheten, däckens livslängd och bränsleförbrukningen. 1. Mer säkert och komfortabelt. Lufttrycket påverkar bilens köregenskaper och därmed säkerheten i stor utsträckning I samband med skifte till sommardäck är det även klokt att kolla lufttrycket då det påverkar både säkerheten, däckens livslängd och bränsleförbrukningen. 1. Mer säkert och komfortabelt. Lufttrycket påverkar bilens köregenskaper och därmed säkerheten i stor utsträckning för bränsleförbrukningen Däckets formförändring bildar rullmoståndet på kontaktytan mellan vägbanan och däcket och avgör i stor grad energiförbrukningen. Om man kör med åttio procent av rekommenderat lufttryck ökar bränsleförbrukningen med cirka tre procent. För en normal bilist innebär det 400-500 kronor extra om året Lufttrycket i däcken minskar risken för vattenplaning. - Bromsförmåga Bromssträckan blir kortare. Tester visar att 1,0 bars undertryck = 5 meter längre bromssträcka. - Bränsleförbrukning med rätt lufttryck i dina däck minskar bränsleförbrukningen och du får ett billigare bilägande. Tryckövervakning - TPM

Minska bilens bränsleförbrukning med enkla åtgärder Katalysator. Katalysatorn omvandlar de skadliga ämnena i bensin/diesel till koldioxid och vatten genom kemiska reaktioner.; 80-95 % av de skadliga ämnena försvinner. Katalysatorn har en arbetstemperatur på 400-600°C, vilket innebär att det tar ett tag innan den fungerar optimalt Rätt lufttryck ger dig många fördelar Fel lufttryck i däcken kan påverka bilens köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens livslängd. Rätt lufttryck för däcken till din bil hittar du i bilens instruktionsbok. Luften bär fordonet Det är inte däcket i sig som bär upp fordonet, utan lufttrycket i hjulen. Med för lågt lufttryck ökar bränsleförbrukningen, däcken slits.

Lufttryck i däck LUFTTRYC

Kolla däckens lufttryck ofta. Fel däcktryck kan påverka köregenskaper, bränsleförbrukning och däckens livslängd. Rätt däcktryck för däcken till din bil kan du hitta i bilens instruktionsbok. För lågt lufttryck. För lågt lufttryck kan vara direkt farligt. Olycksrisken ökar eftersom bilen blir mer tungstyrd Däcket blir helt enkelt varm, och varmast på mitten. Varmt gummi = ökat grepp och ökat slitage. Lever man kvar på 70-talet och kör med däck i dimensionen 145-90/13 så stämmer det att högt tryck gav slitage på mitten, men det är helt tvärt om med moderna däck. Bättre med 0,3 bar för mycket än för lite Däck med för lågt lufttryck har en benägenhet att överhettas, använda mer bränsle och slitas ut snabbare. På samma sätt kan för högt lufttryck minska däckets livslängd, minska greppet och orsaka styrproblem. • SLITAGE Ett däck som har 20 % för lågt lufttryck klarar 20 % mindre körsträcka

Vad händer med bränsleförbrukningen om man kör med lägre

Däck och fälg i Billdal och Kungsbacka

Även lufttrycket påverkar hur däcken slits och därmed säkerheten när du kör. För lågt lufttryck ökar risken för vattenplaning och ökar bränsleförbrukningen Om lufttrycket är felaktigt blir följderna att däcken slits mer än nödvändigt. Däck som har för lågt lufttryck gör dessutom att fordonets bränsleförbrukning ökar. Uppstår det plötsligt en trafiksituation som kräver en snabb manöver är det inte säkert att bilen klarar denna lika bra som vid ett korrekt lufttryck För lågt ringtryck påverkar bränsleförbrukningen negativt Lufttryck i däck! Har en Hobby 750 -03 boogie, 4,5 ton och med Michelin Camping 16 däck. Erfarenheter, första månaden for vi omkring med det lufttryck i däcken som framgick av Fiats handbok för Maxichassie, 5,5 Kg runt om Ett lågt lufttryck i däcket ökar dess rullmotstånd och påverkar däckets våtgrepp. Bilens vikt och din personliga körstil kan även påverka bränsleförbrukningen kraftigt. Energieffektiv körning, s.k. eco-driving, kan hjälpa dig att få en markant lägre bränsleförbrukning

Valet av truckdäck påverkar bränsleförbrukningen

Om Däcktryck och Lufttryck i dina däck Allt om däc

Rätt lufttryck i däcken. Under sommarförvaringen kan lufttrycket i vinterdäcken sjunka. Fel däcktryck kan påverka köregenskaperna, bränsleförbrukningen och livslängden på däcken. Med rätt lufttryck i däcken höjs säkerheten, komforten och inte minst bidrar det till en lägre miljöpåverkan Normalbilisten kan alltså spara runt 500 kronor om året i minskad bränsleförbrukning bara genom att kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet. För lite tryck gör att friktionen och värmeutvecklingen ökar, däcken slits snabbare och köregenskaperna påverkas negativt Om däcken klarar våt väg och hur de uppför sig vid vattenplaning. Om de väsnas och låter mycket. Hur hög bränsleförbrukningen är. Slitagen på däcken efter långkörning. Sammanlagt testas över 1 200 sommardäck. Vi köper däcken ute i handeln för att försäkra oss om att vi testar däck som också konsumenterna kan köpa Lufttrycket i däcken bör kontrolleras med jämna mellanrum för att optimera körsäkerheten och körkomforten. För lågt lufttryck ökar däckslitaget avsevärt, påverkar bränsleförbrukningen och är en klar trafiksäkerhetsrisk. En ansvarstagande bilist vet alltid vilka egenskaper bilens däck har och i vilket skick de är

Du avgör bränsleförbrukningen - Gröna biliste

 1. ska bränsleförbrukningen med 3-5%. Dessutom finns det flera sätt att spara bränsle när man kör. Ta av takboxen när.
 2. Du har inga notifikationer. Inställningar Welcome, Bing [Bot] All caught up! Compose new PM
 3. Däcken på lätta lastbilar och husbilar ska ha nästan dubbelt så hög däcktryck än personbilsdäck. Tunga laster kräver högre däcktryck och därför ska de så kallade C-däck för dessa fordon ha ett däcktryck på 4-4,5 bar (400 kPa-450 kPa). − Däcktrycket påverkar även däckslitaget och därmed däckens livslängd
Ta hand om dina däck – då håller de sig säkra längre - HD

Kontrollera regelbundet lufttrycket i däcken, det påverkar bränsleförbrukningen betydligt. Rätt tryck leder till lägre bränsleförbrukning och minskade utsläpp. Att välja rätt däck och minska farten är att vara klimatsmart! Däckmärkninge Det är heller inte bara bränsleförbrukningen som påverkas om du har för lite luft i däcken. Även andra bildelar kopplade till däcken kan ta skada. Det är med andra ord inte bara dyrt att köra en bil vars däck har för lågt lufttryck - det kan också bli dyrt att reparera delar som skadats eller gått sönder som en följd av det låga lufttrycket Trycket i däcken påverkas av temperatur: däck fyllda inomhus i exempelvis ett varmt garage eller en verkstadshall kommer ha för lite lufttryck utomhus om det råder temperaturskillnad, exempelvis på vintern För lågt lufttryck i däcken leder till högre däckslitage, högre bränsleförbrukning och sämre vägegenskaper. Vi rekommenderar att trycket i däcken kontrolleras minst en gång i månaden. Kontrollera då samtidigt att däcken har tillräckligt med mönster. Det kan vara en bra ide att ibland också kontrollera lufttrycket i ditt.

Rätt lufttryck i dina vinterdäck. Lika betydelsefullt är att däcken håller rätt lufttryck. För lågt tryck försämrar egenskaperna radikalt samtidigt som däcken slits onormalt snabbt och bränsleförbrukning och utsläpp ökar. Låt oss fylla nitrogen i däcken, det bästa sättet att behålla rätt tryck Kör förnuftigt, alltför kraftig acceleration och växling kommer att öka din bränsleförbrukning. Se till att lufttrycket i däcken är korrekt och att dina däck är i bra skick. Däck med för lågt tryck har en negativ inverkan på bränsleförbrukningen, samtidigt som de är farliga att köra på bränsleförbrukningen under normala förhållanden1. De faktorer som påverkar rullmotståndet är främst: Däckens lufttryck. Ett lågt tryck ökar motståndet. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera trycket. Däckens material. Ju styvare däcken är desto mindre flexar de med minskat rullmotstånd som följd För lågt lufttryck i däcken gör bilen mer tungrullad, vilket leder till att däcken slits fortare och bränsleförbrukningen ökar. Men det är inte bara ekonomi och miljö som påverkas negativt. För lågt lufttryck kan även påverka bilens styr- och körförmåga och därmed öka risken för trafikolyckor

Korrekt lufttryck I däck och tabeller över lufttryck

Hjulinställning | Berggrens Däck AB

Däcken står för mellan 20 och 30 procent av bilens bränsleförbrukning, vilket gör att du kan påverka både dina utsläpp och din ekonomi när du väljer nya däck. Tvätta bilen i en miljöanpassad automattvätt eller tvätthall för att förhindra att farliga kemikalier når sjöar och vattendrag Det är tämligen svårt att göra mätningar av bränsleförbrukning. Både inre och yttre faktorerna påverkar resultatet. Med inre faktorerna menas fordonets skick - motorkondition och hela drivlinans skick, dvs. växellådans, bakaxelns, drivaxlarnas, hjullagrens kondition och inte minst lufttrycket i däck och däckets typ Ger dig lägre bränsleförbrukning. Bränsleförbrukningen ökar då hjulens rullmotstånd ökar. En komplett 4-hjulsinställning ställer samtliga hjul parallella. Detta ger ett minimum av rullmotstånd. Rätt hjulinställning och rätt lufttryck i däcken sänker dina höga bensinkostnader. Ger din bil en stabil gång. Ger dig säkrare körning Lufttrycket. I bilens instruktionsbok hittar du information om rekommenderat lufttryck i däcken. Kontrollera med jämna mellanrum att alla däck har rätt tryck. Att köra med för lågt tryck ökar olycksrisken och slitaget samt gör att bränsleförbrukningen ökar

Enligt förra årets däckrazzia har var femtonde bil du möter minst ett däck med så lågt lufttryck att det kan jämföras med punktering eller på gränsen till punktering. Hos de som angav att de skiftar däcken själva hade hela var tionde bil punktering på minst ett däck, medan samma andel hos de som låter en verkstad sköta däckskiftet var en på tjugo Kontrollera att däcken har rätt lufttryck för att få en förbättrad bränsleeffektivitet. Använd det rekommenderade lufttrycket för att försäkra dig om att mönsterytan deformeras på rätt sätt vid körning med last. Lastens vikt, hjulinställningar och din personliga körstil är andra faktorer som påverkar bränsleeffektiviteten Ett ekonomiskt körsättkan minska bränsleförbrukningen avsevärt. Lufttrycket i däcken bör kontrolleras i jämna mellanrum för att optimera körsäkerheten och -komforten. För lågt lufttryck ökar däckslitaget samt bränsleförbrukningen och är en trafiksäkerhetsrisk Hur påverkar lufttrycket i marken 200 hk traktor med 1,5 bar i alla däcken Del 2: Däckets betydelse för bränsleförbrukningen . File: PA 2011 EUR RT Author/Dept: AG/MS/EUR Creation date: 19/07/2010 Classification: D2 Keeping: YC+1 Page : ‹#› / Tre enkla sätt att spara bränsle.

Rätt lufttryck - Däckinf

Kontrollera även lufttrycket då och då. Fel lufttryck påverkar köregenskaperna, bränsleförbrukningen och däckets livslängd på ett negativt sätt. Du hittar information om lufttryck för just din bil i instruktionsboken, i tankluckans insida eller på dörrstolpen vid förarplatsen Om lufttrycket sjunker ökar rullmotståndet, slitaget på däcken och bränsleförbrukningen. Är lufttrycket 20 procent för lågt ökar bränsleförbrukningen med i genomsnitt tre procent enligt en undersökning som Bilprovningen gjort. Men egentligen behöver man inte kväve i däcken för att uppnå miljöfördelarna Men att kontrollera däcken då och då är lätt att glömma. Regelbunden kontroll en gång i månaden kan spara både tid, pengar och minimera risken för olyckor menar Arne Sköldén, produktexpert på Michelin. När granskade du senast mönsterdjupet på dina däck eller kollade att lufttrycket såg bra ut? Det är klokt att kontrollera. Allt fler däckfirmor erbjuder sig att pumpa nya däck med kvävgas (nitrogen) istället för med vanlig luft, typiskt mot ett pristillägg på runt femtilappen per däck. Kvävet gör att däcket dels håller rätt lufttryck längre, dels håller jämnare tryck oavsett däckens.. Att rivstarter och hårda inbromsningar sliter på däcken är inte svårt att förstå. Men för att förbättra både däckslitage och bränsleförbrukningen gäller det att köra mjukt. Testingenjörer inom däckindustrin som jag pratat med har vittnat flera gånger om hur körstil påverkar slitaget

Rätt lufttryck - Preem

Lufttryck-arkiv - Däckinf

De flesta kontrollerar lufttrycket i däcken alldeles för sällan. För lågt lufttryck i däcken gör bilen mer tungrullad, vilket leder till att däcken slits fortare och bränsleförbrukningen ökar. Men det är inte bara ekonomi och miljö som påverkas negativt Rullmotståndet lönar det sig åtminstone att kontrollera, eftersom det påverkar bränsleförbrukningen direkt. Där är de billigaste däcken direkt usla, och man kommer att betala lika mycket som för ett kvalitetsmärke innan man byter ut dem. Skillnaden är att man gör det i små rater varje gång man tankar bilen, säger Niklas Lundqvist Men om slirningen ökar till 20 procent så ökar bränsleförbrukningen med 25 procent, enligt Michelins beräkningar. Genom att sänka lufttrycket ökar däckets kontaktyta med marken och fler klackar ges möjlighet att greppa tag i marken med en minskad slirning som följd tungt lastad kan du behöva kompensera lufttrycket. Denna åtgärd gör att bilen drar mindre bränsle per mil och kostnaden minskar. Dessutom ökar både livslängden och däckens säkerhet med rätt lufttryck (ger lägre bromssträcka). Tänk bara på att vid för högt lufttryck påverkas bromssträckan och även slitaget på däcken

Däckvård och däckslitage - Däcki

 1. Du kan välja bland de bästa däckfabrikaten på marknaden och då vara säker på att hitta däcken som uppfyller dina behov. Du kan söka på dina däckdimensioner eller din bilmodell. Du kan även bläddra i katalogen efter säsong för att hitta de bästa sommar- eller vinterdäcken
 2. När väl däcken är monterade på bilen glömmer många bilister att kontrollera lufttrycket. Visserligen kontrollerar verkstaden lufttrycket vid varje service, men det är på tok för sällan. Undersökningar visar att för högt och lågt lufttryck i däcken har negativ påverkan på både säkerhet och miljö
 3. skar rullmotståndet upp till tio procent
 4. Däcken påverkar kraftigt bilens bränsleförbrukning. De står för cirka 20 procent av denna. Passa på att även kontrollera lufttrycket. Ett korrekt inställt lufttryck påverkar säkerheten positivt eftersom för lågt tryck innebär en längre bromssträcka. Dessutom påverkar det bränsleförbrukningen

Det är både din körstil och omvårdnad som påverkar däcken. Du bör rengöra dina däck och fälgar ofta. Vid rengöring är en mjuk svamp och ett milt bilschampo det bästa alternativet eftersom det är skonsamt. Vid vinterförvaring ska du aldrig ha sommardäcken utomhus under en presenning. Däcken ska förvaras torrt, mörkt och svalt Om trycket kollas ute i kylan kan lufttrycket bli för lågt eftersom däcken behöver mer luft i kylan. Kan du inte kolla däcktrycket i en varm hall så ska du öka trycket med 0,1 bar (10kPa) per varje -10 grader. Jag rekommenderar att lufttrycket ökas med 0,2 bar (20 kPa) på vinterdäck, säger Allan Ostrovskis

Dags för däckbyte: Rätt däck räddar liv - Artiklar från

Nitrogen istället för luft i bildäcken - Köp däck och

Skillnaden är marginell, däremot påverkar lufttrycket bränsleförbrukningen i mycket högre grad. Ett vinterdäck som fungerar optimalt i alla väglag finns inte. Valet är inte lätt, men det viktigaste är att du kör med förnuftet och anpassar din körning utifrån det väglag som råder Viktigt att tänka på är att däckens kvalitét och lufttrycket i däcken påverkar bilens bränsleförbrukning. Om däcket är nytt eller gammalt kan ha större betydelse för bränslekostnaderna jämfört med att fundera över om du ska välja att tanka en extra gång i ett speciellt land innan resan går vidare till andra länder - Vi gjorde ett enkelt test där vi körde en traktor med kultivator 200 meter rakt framåt med en given hastighet inställd. Först körde vi med 1,4 bar i däcken och sedan med 0,8. Att sänka lufttrycket från 1,4 till 0,8 bar gjorde att ekipaget kom fram 20 sekunder snabbare samt sparade 0,3 liter diesel Körstil påverkar bränsleförbrukningen mer än många bilförare tror. På modern svengelska brukar vi kalla detta för ecodriving. Lufttrycket sjunker naturligt eftersom ett däck inte är perfekt lufttätt. Ibland kan fälgen eller däcket vara skadat, då pyser luften ut ännu snabbare. Även bredden på däcken påverkar. Dessutom påverkar även lufttrycket i däcken en hel del. Både vägegenskaperna, bromssträckan och bränsleförbrukningen. Ha det lufttryck som rekommenderas i instruktionsboken eller strax över, ungefär 10-20% över, för bäst resultat. Därefter påverkar också däckens placering, som du kan se på videon nedan

Externt däckljud / Nokian Heavy Tyres

Tre skäl att kolla lufttrycket i - Hitta rätt däc

Att köra runt med för lite luft i däcken påverkar både din plånbok och miljön negativt på två sätt. Spara tusenlappar - håll koll på lufttrycket. Våren har lagt sin varma hand över Hälsingland och det är dags att byta däck på bilen Om lufttrycket är för lågt ökar rullmotståndet, slitaget och bränsleförbrukningen. Obalans mellan däcken påverkar inte bara styrningen, utan sliter i längden också ut fjädringen och gummit i däcken. Om däcken behöver balanseras, lämna in bilen på en däckverkstad.. Om lufttrycket sjunker ökar rullmotståndet, slitaget på däcken och bränsleförbrukningen. Ett 20 procent för lågt lufttryck höjer bränsleförbrukningen med tre procent. Hur hårt däcken ska pumpas anges vanligen i förardörrens dörrkarm, vid tanklocket eller i instruktionsboken Mät lufttrycket en gång i månaden. Gör det till en rutin vid ett speciellt tillfälle som du kommer ihåg, till exempel första söndagen i månaden. Mät när däcken är kalla, och justera inte lufttrycket på varma däck. Lufttrycket höjs nämligen när däcken är varma. Du kan mäta lufttrycket på de flesta bensinstationer i Göteborg

Detta kan göras om det är regelbundet, exempelvis en gång i veckan eller två för att kontrollera lufttrycket i däcken. Övervakning av bromsbelägg är ännu enklare att ordna. Även typen av växellåda påverkar bränsleförbrukningen! Manuell växellåda (manuell växellåda) minskar denna siffra och automatisk växellåda. Att lufttrycket påverkar bränsleförbrukningen känner inte alla till, men så är det faktiskt. Därför är det jätteviktigt att ha rätt lufttryck i däcken, eftersom detta leder till lägre bensinförbrukning. Ta bort takboxar och annat som tynger ned bilen

Däckbert AB | Däcktips, lagar & regler - Allt om Däck
 • Nyttårsaften 2018 bergen.
 • App to move contacts from iphone to android.
 • Skyddsvärda träd karta.
 • Gamla tentor statsvetenskap su.
 • Chicago centrum.
 • Mi ridell gift.
 • Storleksguide barn.
 • R r tinder.
 • Self flagellation.
 • Disco em 2017 live.
 • Vienna city marathon teilnehmer.
 • Studera tyska i tyskland.
 • Guerlain aqua allegoria.
 • Kockarnas bästa kycklingrecept.
 • Mockingjay part 2 putlockers.
 • Orienteering.
 • Libero babybuzz android.
 • Kawasaki boruto.
 • Yrrol film.
 • Fn flykting.
 • Svullna ögonlock gråt.
 • Vintertäcka pool.
 • Tickande ljud från motorn volvo v70.
 • Kortkommando upphöjt.
 • The hobbit full movie.
 • Kalong.
 • Ojmjakon.
 • Lediga jobb jönköping undersköterska.
 • Konsumentförsäkringslagen.
 • Registered trademark symbol mac.
 • Koreansk mataffär stockholm.
 • Lockespindlar i källaren.
 • Krusar ytan webbkryss.
 • Poltergeist movie.
 • Hur många kommuner finns det i sverige 2017.
 • Organisation mot sexhandel.
 • Knivblock global.
 • Belgisk fågelhund.
 • Gerry weber coat wool.
 • Resolution exempel.
 • Karensdag återinsjuknande.