Home

Arbetsrätten bok

Köp billiga böcker om Arbetsrätt i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! / Böcker / Ekonomi & Juridik / Juridik / Särskilda jurisdiktionsområdens lagar / Arbetsrätt Filter Format. Häftad (3 982) Danskt band (5) Inbunden (1 280) Övrigt (42) E-bok (871) Pocket (104) Spiral (11) Lösblad (6) Cd pc. Köp böcker som matchar Arbetsrätt + Juridik. Det finns mycket skrivet om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, studenter eller specialister Köp billiga böcker om Arbetsrätt + 2020 i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker Köp böcker som matchar Svenska + Arbetsrätt + Juridik. Hur hanterar man anställda som slarvar med arbetstiderna, har allvarliga problem med att samarbeta eller är onyktra på arbetstid Fler böcker inom. Arbetsrätt Format Häftad Språk Svenska Antal sidor 273 Utgivningsdatum 2017-08-04 Upplaga 7 Förlag Wolters Kluwer Originaltitel Arbetsrätten. En översikt Dimensioner 240 x 160 x 14 mm Vikt 433 g SAB Ohab-c ISBN 9789139207528. Du kanske gillar.

Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen. Boken vänder sig i första hand till dem som ska studera ämnet arbetsrätt vid olika utbildningslinjer på universitets- och högskolenivå och i. Arbetsrätt i praktiken är en handbok för alla som behöver grund­läggande kunskaper i arbetsrätt. Efter en inledande grundkurs beskrivs arbetsrättens regelverk utifrån en systematisk indelning: aktörerna på arbetsmarknaden, kollektivavtal, anställningen, anställningsförmåner, diskriminering, ledighet, anställningen samt medbestämmande och arbetsmiljö

Köp billiga böcker om Arbetsrätt + lars åhnberg i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker Böcker Arbetsrätt 2020, 1 juli En lagsamling med de vanligaste arbetsrättslagarna i aktuell lydelse 1 juli 2020. 47:e uppl. 144 sidor. Arbetsmiljö 2020, 1 januari En författningssamling med de vanligaste arbetsmiljöförfattningarna i aktuell lydelse 1 januari 2020. 27:e uppl. 165 sidor.. Beskriver regelverk och praxis för förhandlingar och rättegång i arbetsrättsliga tvister. Förfarandet i tvistelösning och rättegång inom arbetsrätten skiljer sig på många sätt från det i vanliga civilrättsliga tvister. För att underlätta förståelsen refereras till en stor mängd domar från Arbetsdomstoeln och Högsta domstolen. Tar även upp praktiska frågor för parterna.

Arbetsrätt - böcker Adlibri

 1. Vi ger ut böcker som är till nytta för dig som arbetar främst inom kommun, landsting och regioner. Du hittar du bland annat böcker om arbetsrätt, arbetsmiljö och kommunallagen
 2. Denna sjunde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i slutet av 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan lagstiftning och avtalsreglering beskrivs och illustreras
 3. I boken redovisas även de värderingar och ställningstaganden som ligger bakom reglerna, men det redogörs också - där det är relevant - för de konflikter som regleringen rymmer. Boken är tänkt att kunna användas vid undervisning på universitet och högskolor, tillsammans med Källström & Malmberg, Anställningsförhållandet - inledning till den individuella arbetsrätten (5.

Begagnad kurslitteratur för dina studier! Handla online eller i någon av våra 10 butiker. Hos Campusbokhandeln kan du både köpa och sälja ny och begagnad studentlitteratur. Ett billigt, miljövänligt och smart sätt att köpa böcker Böcker om juridik - som alla kan förstå. Våra böcker om juridik vänder sig till både företagare, företagsrådgivare och privatpersoner. Du hittar böcker om affärsjuridik, arbetsrätt, familjejuridik och föreningsjuridik. Skrivna på ett rakare sätt så att även den med begränsade förkunskaper förstår Arbetsrätt De regler som behandlar arbetsförhållanden, särskilt relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare . Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister Boken kan användas vid kvalificerad akademisk undervisning tillsammans med Källström, Malmberg & Öman, Den kollektiva arbetsrätten (2 uppl., 2019). Anställningsförhållandet kan även användas i det praktiska rättslivet Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Boken vänder sig i första hand till dem som ska studera ämnet arbetsrätt vid olika utbildningslinjer på universitets- och högskolenivå och i samband med utbildningar av fackliga förtroendemän och personalansvariga hos arbetsgivare

Boken återger och hänvisar till ett stort antal rättsfall från Arbetsdomstolen och avslutas med ett fylligt register som är till stor nytta för läsaren. Boken ingår i Studentlitteraturs serie Arbetsrättsbiblioteket som innehåller böcker inom arbetsrätten med kommentarer till olika arbetsrättsliga lagstiftningar Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal. Regelverket kring anställning och anställningsskydd, omplaceringar, arbetsskyldighet, arbetsmiljö m.m. belyses

Boken ger en bakgrund till EU-arbetsrättens utveckling, syften och inriktning, beslutsprocesser och viktiga principiella skillnader jämfört med det svenska arbetsrättsliga systemet. EU-arbetsrättens samspel med bl.a. den fria rörligheten, EU:s arbetsmarknadspolitik, arbetsmarknadens parter på den europeiska nivån och grundläggande rättigheter blir också belyst Svensk arbetsrätt kan delas in i fem delar: 1) den kollektiva arbetsrätten, 2) regler om arbetstagarinflytande, 3) anställningsförhållandets rätt, 4) arbetsmiljörätten samt 5) arbetsmarknadsreglering. [1] Andra sätt att dela in arbetsrätten på förekommer dock. [2] Utöver dessa områden tillkommer frågor som är gemensamma för alla, till exempel definitionen av arbetstagare Den här boken handlar om vad och om varför men inte om hur. I boken Arbetsrätt och personalpolitik beskrivs de rättsregler som kräver (med rättsliga sanktioner) personalpolitiska formuleringar och de rättsregler som i olika hänseenden och av olika anledningar i praktiken motiverar sådana formuleringar Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om en tvist uppstår om arbetsrättens tillämpning och parterna är bundna av kollektivavtal så drivs ärendena i Arbetsdomstolen. Är parterna inte bundna av kollektivavtal så sker förhandlingarna i första hand i tingsrätte Hos oss hittar du böcker om arbetsrätt, upphandling, kommunallagen och tryckta blanketter inom olika ämnesområden, alltifrån hälso- och sjukvård, förskola och skola till arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal. Vi har även specialprodukter som plastfickor, aktomslag, arkivpapper, talträ;ningsmaterial och mycket mer

arbetsrätten ligger numera såväl Centerpartiet, Kristdemokra-terna och Folkpartiet till höger om moderaterna. Eftersom de fyra borgerliga partierna varit i regeringsställ-ning de senaste åren, finns det inga partimotioner i riksdagen som visar vilken politik respektive parti vill föra Tommy Iseskog har skrivit över 275 böcker Ett 30-tal av dessa aktuella, pedagogiska böcker säljer vi i vår bokhandel. Till Aktuell Arbetsrätt Aktuell Arbetsrätt är en seminarieserie med sex seminarier per år i Sundsvall, Stockholm, Göteborg och Skellefteå. På seminarierna avhandlar Tommy Iseskog allt som är nytt och. Sören Öman Jonas Malmberg, Kent Källström Den kollektiva arbetsrätten - En lärobok andra upplagan (Bok) • Skrift av Sören Öman. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Arbetsrätten i kommuner, landsting och regioner ger huvuddragen i de vanligaste förekommande arbetsrättsliga lagarna och kommunala kollektivavtalen som tillämpas av kommunerna, landstingen och regionerna samt de kommunalförbund och företag som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Pacta

Arbetsrätten är den del av svensk lagstiftning som styr förhållandet mellan arbetsgivarna och de anställda. Här finns en lista över vissa lagar inom arbetsrätten Boken är ett alfabetiskt uppslagsverk med basen i gällande lagar och förordningar, kompletterat med råd, rekommendationer, kommentarer och ett praktiskt rättsfallsregister. Rätt Arbetsrätt 2021 är uppdaterad med det senaste på det arbetsrättsliga området gällande lagar, regler och avgöranden från Arbetsdomstolen Rätt Arbetsrätt är ett alfabetiskt uppslagsverk med basen i gällande lagar och förordningar, kompletterat med råd, rekommendationer, kommentarer och ett praktiskt rättsfallsregister. Boken förklarar alla aktuella och centrala arbetsrättsliga begrepp och uttryck

Arbetsrätten - En introduktion är en överskådlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problemoch åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen.Boken vänder sig i första hand till dem som ska studera ämnet arbetsrätt vid olika utbild Denna nya upplaga ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge på tröskeln till 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt, och samspelet mellan lagstiftning och avtalsreglering beskrivs och illustreras. Talrika hänvisningar ges till domstolspraxis och annat rättsligt material Boken är en introduktion till arbetsrätten i den bemärkelsen att boken är tänkt att ge läsaren information om de olika lagar som ingår i det arbetsrättsliga systemet och dessa lagars huvudsakliga innehåll. Däremot ger inte denna bok information för lösande av konkreta arbetsrättsliga problem Rätt Arbetsrätt 2021. Rätt Arbetsrätt är ett alfabetiskt uppslagsverk med basen i gällande lagar och förordningar. Rätt Arbetsrätt innehåller ett flertal fylliga rättsfallsreferat från Arbetsdomstolen samt exempel, relevanta lagtexthänvisningar och mycket användbara mallar för exempelvis anställning, avskedande och tjänsteintyg Här söker du efter böcker och andra medier. Du kan också söka efter bibliotek, evenemang och övrig information om Stockholms stadsbibliotek. Bok, Arbetsrätt, Juridik - Sök | Stockholms Stadsbibliote

Arbetsrätt - Juridik - Böcker Bokus bokhande

Lars Viklund Arbetsrätt i praktiken är en handbok för alla som är intresserade av ämnet och som har behov av grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Den är lämplig som kurslitteratur i praktiskt inriktad utbildning på akademisk nivå. Den är också användbar för advokater och förhandlare för båda sidor på arbetsmarknaden. Boken inleds med en arbetsrättslig grundkur Välkommen till Lars Åhnberg AB Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrättarbetsmiljö. Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig! Vill du ha Nu går det bra att förhandsbeställa Sanomas Rätts böcker för 2021, leverans i slutet av januari. TIPS! Blanda fritt som du vill för 679 kr inkl moms per bok, gäller. Arbetsrätten en introduktion . av Naiti Del Sante, 1974-(Bok) 2020, Svenska, För vuxna. Mats Glavå Arbetsrättslagstiftningens närmast explosionsartade utveckling under nittonhundratalets tre sista decennier kom att förskjuta men inte på något avgörande sätt förändra de utgångspunkter som slogs fast genom Decemberkompromissen mellan LO och SAF 1906, nämligen att arbetsgivaren i kraft av de s.k. § 32-rättigheterna har makten över anställningars ingående och. I boken redogörs för i stort sett alla regler om preskription som kan bli aktuella inom arbetsrätten enligt lag och kollektivavtal. Även andra tidsfrister än de som avser preskription gås igenom. Eftersom preskription hör ihop med förhandlingsrätten, behandlas..

Arbetsrätt av Glavå, Mats: Arbetsrättslagstiftningens närmast explosionsartade utveckling under nittonhundratalets tre sista decennier har förskjutit men inte på något avgörande sätt förändrat de utgångspunkter som slogs fast genom Decemberkompromissen mellan LO och SAF 1906. Då fastslogs att arbetsgivaren i kraft av de s k § 32-rättigheterna har makten över anställningars. Det finns mycket skrivet om arbetsrätt. Det mesta vänder sig till jurister, studenter eller specialister. Men den här boken är skriven för dem som i praktiken utövar arbetsrätten - cheferna. Det är de som dagligen ställs inför arbetsrättsliga frågor att svara på och/eller lösa. Här förklaras lagarna systematiskt och på ett enkelt sätt

ANSTÄLLDA är den perfekta boken för arbetsgivare som vill ha full koll på arbetsrätten, dvs alla regler kring en anställning. Anställningsavtal, semester, sjuklön, rekrytering, förmånsbeskattning och uppsägning är några av de saker boken tar upp Denna sjunde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i slutet av 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan lagstiftning och avtalsreglering beskrivs och i.. Arbetsrättslagstiftningens närmast explosionsartade utveckling under 1900-talets tre sista decennier kom att förskjuta, men inte på något avgörande sätt förändra, utgångspunkterna på arbetsmarknaden.. Arbetsrätt är i första hand avsedd för utbildningar på högskolenivå men har ett upplägg som gör att den lämpar sig även för andra utbildningar samt för praktiker. Boken innehåller utförliga referat av och hänvisningar till centrala arbetsrättsliga källor

Juridisk metod tillämpad inom arbetsrätten - Biblioteken i

Arbetsrätt - böcker - 2020 Adlibri

Svenska - Arbetsrätt - Juridik - Böcker Bokus bokhande

Introduktion till arbetsrätten. 190 kr. Du måste logga in för att kunna handla. Logga in Registrera dig. Uthyrningslagen och EU:s bemanningsdirektiv. 295 kr. Du måste logga in för att kunna handla. Logga in Registrera dig. Arbetsrättslig avtalsrätt. 320 kr Arbetsrätt: Böcker, artiklar, betänkanden och andra skrifter om ämnet Sören Öman skrivit. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Bok, författare och redaktör saknas. Mall se längst upp på sidan. I referenslista Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion. (2001). 9. uppl. Stockholm: Transportgruppen. Texthänvisning (Arbetsgivaren och arbetsrätten: en introduktion. 2001) Bok, organisation, myndighet etc. som författare. Mall se längst upp på sidan. I.

Arbetsrätt : praktisk handbok för chefer och företagare-boken skrevs 2012-02-29 av författaren Tony Schmidt. Du kan läsa Arbetsrätt : praktisk handbok för chefer och företagare-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida finabonan.se. Du hittar också andra böcker av författaren Tony Schmidt För internationella företag som har chefer och personal från andra länder är en introduktion till den svenska arbetsrätten värdefull. Med kursen Swedish Labour Law vet du att alla chefer har en grundläggande kompetens i arbetsrättens grunder och betydelse. Kursen motsvarar E-learning Arbetsrätt, med skillnaden att den är på engelska Preskription i arbetsrätten : en vägledning för praktiker är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Bo Ericson,Stellan Gärde. På vår hemsida finabonan.se kan du läsa boken Preskription i arbetsrätten : en vägledning för praktiker online Bok med redaktör En del böcker är samlingsverk där det finns en eller flera redaktörer, som ansvarar för sammanställningen och urvalet av texter, och där de olika kapitlen har olika författare av Anette Broberg, 1966-(Bok) 2020, Svenska, För vuxna ANSTÄLLDA är den perfekta boken för arbetsgivare som vill ha full koll på arbetsrätten, dvs alla regler kring en anställning. Sveriges mest sålda personalhandbok

Verket ger en översiktlig redogörelse av den svenska arbetsrätten. Särskild uppmärksamhet ägnas åt praktiskt viktiga problem och åt sådana frågor som brukar stå i centrum i den arbetsrättsliga undervisningen.Boken vänder sig i första hand till dem som ska studera ämnet arbetsrätt vid olika utbildningslinjer på universitets- och högskolenivå och i samband med utbildningar av. Amerikansk arbetsrätt består av ett antal delstatliga och federala lagar. Den federala lagstiftningen utgör grunden för fackliga rättigheter i den privata sektorn, och åsidosätter delstatlig och lokal lagstiftning inom området. Den federala lagstiftningen erkänner även vissa begränsade rättigheter för anställda inom den federala regeringen Introduktion till arbetsrätten - Arbetsrätten är ett system av lagar som styr förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt förhållandet mellan Boktider Det är alltid tid för en bok Jämför priser på EU och arbetsrätten (2002) av Birgitta Nyström - 9789139105398 - hos Bokhavet.se. Hitta böcker Populära böcker Nya böcker Begagnad kurslitteratur Abonnemang på ljudböcker och e-böcke

Arbetsrätten : en översikt - Tore Sigeman, Erik Sjödin

Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal. Regelverket kring anställning och anställningsskydd, omplaceringar, arbetsskyldighet, arbetsmiljö m.m.. Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Kent Källström,Jonas Malmberg,Sören Öman. På vår hemsida finabonan.se kan du läsa boken Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok online

Arbetsrätten : en introduktion - Bengt Garpe, Naiti Del

Håkan Hydén, Ramlagstiftning inom arbetsrätten i Perspektiv på arbetsrätten - Vänbok till Axel Adlercreutz [ Skrifter utgivna av Juridiska Föreningen i Lund Vol. 60 ] (red. Reinhold Fahlbeck och Carl Martin Roos), 1983, s. 199-228 - Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och. Arbetsrätten : en översikt / Tore Sigeman och Erik Sjödin. Sigeman, Tore, 1927-2014. (författare) Sjödin, Erik, 1978- (författare) ISBN 9789139206118 6., [rev. Mer om Kurser i arbetsrätt. Arbetsrätt är lagen som reglerar och styr förhållandet mellan en arbetsgivare och en arbetstagare.Vid oenigheter om arbetsrätten tas frågorna upp i arbetsdomstolen vilket skiljer sig från civilrätten som drivs i tingsrätten.. Lagen om anställningsskydd. I följande fall är det tillåtet att tillämpa en tidsbegränsad anställning enligt 5 § LAS Arbetsrätt - grund På den här kursen går vi på ett övergripande plan igenom: - Medbestämmandelagen ( MBL) - Lagen om Anställningsskydd (LAS) - Ledighetslagarna I casemetodiskt format får du en inblick i hur lagstiftningen fungerar och vi går igenom grundläggande regler och praktisk tillämpning kring arbetsrätten

Arbetsrätt av Zanderin, Lars: Arbetsrätt ger en god och högaktuell introduktion till grunderna i arbetsrätten. De områden som behandlas är bl.a. parterna på arbetsmarknaden, medbestämmande, förhandlingar och kollektivavtal. Regelverket kring anställning och anställningsskydd, omplaceringar, arbetsskyldighet, arbetsmiljö m.m. belyses Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, S, och statsminister Stefan Löfven, S, sågar utredningen om arbetsrätten. De kallar den obalanserad. Men utredaren Gudmund Toijer håller inte med. - Följer jag direktiven punkt för punkt är balansen uppnådd, säger han Boken som publicerades i första upplagan redan år 1989 har under 30 år varit det ledande standardverket på EU-arbetsrättens område i Norden. Ursprungligen kom boken ut under en period, då man i Finland, Norge och Sverige upplevde ett uppvaknande politiskt intresse för ett närmande till EU I boken tar vi även upp fall där alternativa vägar föreligger när tidsfrister har löpt ut. Vi ger nu ut den tredje upplagan där i stort sett alla regler om preskription som kan bli aktuella inom arbetsrätten enligt lag och kollektivavtal finns samlade i en enda bok. Även andra tidsfrister än de som avser preskription redovisas Välkommen till Folkuniversitetets kurser i arbetsrätt. Det krävs goda insikter och kunskaper i gällande arbetsrätt för att du med personalansvar ska agera korrekt vid förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar

Boken är skriven för att vara en inspirationskälla för blivande och verksamma pedagoger i förskolan och skolans första år. Till den tryckta boken hör ett digitalt material med rollkort, strukturkort, uppdragskort och olika sorters mallar, som nås via koden på insidan av bokens pärm Boken går igenom Damallsvenskan år för år och summerar mängder av fakta och historier: tabellerna, publikrekorden, skyttedrottningarna, drömmarna. 32 år med Damallsvenskan är den första boken i sitt ämne Arbetsrätten i kommuner och regioner är översiktlig och ger huvuddragen i de vanligaste förekommande arbetsrättsliga lagarna och kommunala kollektivavtalen som tillämpas dels av kommunerna och regionerna, dels av de kommunalförbund och företag som är medlemmar i Arbetsgivarförbundet Sobona Denna sjunde upplaga av Arbetsrätten: en översikt ger en koncentrerad och överskådlig redovisning av svensk arbetsrätt i dess aktuella läge i slutet av 2010-talet. EU:s arbetsrätt skildras här integrerad med gällande svensk rätt och samspelet mellan lagstiftning och avtalsreglering beskrivs och illustreras. Talrika hä Rätt Arbetsrätt vänder sig till förhandlare, jurister, ombudsmän, personalansvariga, HR-chefer och andra som är i behov av lättfattlig information om arbetsrätten. Författare Skriven av Louise D'Oliwa och Stefan Flemström som båda är advokater med mångårig erfarenhet av arbetsrättsliga frågor

Arbetsrätt i praktiken - En handbok - Lars Viklund, Martin

Arbetsrätt - böcker Adlibri . Vi säljer ett urval av Sveriges bästa ekonomiböcker, böcker om bokföring, redovisning, bokslut, nyckeltal etc. Lågt pris och snabb Rätt Arbetsrätt 2019 ; Boken ger dig på ett överskådligt sätt tillgång till arbetsrättsliga och andra lagar som har betydelse för kommuner och regioner som Law. Law ger dig en heltäckande bild av arbetsrätten, både inom Sverige och i våra nordiska grannländer. Vi hjälper dig att hänga med i vilka regler som gäller idag och vilka förändringar som är på gång - och hur du ska hantera komplexa arbetsrättsliga frågor till vardags LIBRIS titelinformation: Arbetsrätten : en översikt / Tore Sigeman. Bibliotekens lokala klassifikation, anmärkningar och ämnesor Rätt Arbetsrätt visar på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur arbetsrättsliga frågor kan hanteras av såväl företagsledare, löneadministratörer, förhandlare, personalchefer, personalvetare, skyddsombud och alla som arbetar fackligt

Arbetsrätten : en översikt av svensk rätt med europarätt / Tore Sigeman. Sigeman, Tore, 1927-2014. (författare) ISBN 9139202860 3., rev. uppl. Publicerad. Arbetsrätt och personalpolitik av Iseskog, Tommy: Recensionsutdrag från BibliotekstjänstBTJ-häfte nr 23, 2019Lektör: Håkan RosborgBokens syfte är att leda in en organisations ansvariga som berörs av arbetsrättens regelverk till rätt väg med hjälp av personalhandläggare. Policy och personalpolitik skall ha stabil grund i organisationen Arbetsrätten : en översikt / Tore Sigeman och Erik Sjödin. Sigeman, Tore, 1927-2014 (författare) Sjödin, Erik, 1978- (författare) ISBN 9789139207528 Sjunde upplagan Publicerad: Stockholm : Wolters Kluwer, [2017] Tillverkad: 2017 Svenska 273 sidor. Bok Introduktion till arbetsrätten av Iseskog, Tommy: En introduktion till arbetsrätten för var och en som behöver en inblick i och överblick över dagens arbetsrättsliga regler. Ur innehållet: anställningsregler, arbetsmiljöregler, ledighetslagarna och kollektiv arbetsrätt. Den sjätte upplagan har uppdaterats med hänsyn till de lagändringar som gäller fr.o.m. 1 juli 2008

Arbetsrätt - böcker - lars åhnberg Adlibri

Håkan Göransson, Bengt Garpe och Naiti del Sante, Arbetsrätten - En introduktion, åttonde upplagan 2020 - Referens till arbetsrättslig litteratur Sören Öman samlat. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Boken om Sverige Grundbok bok .pdf Stina Andersson. Bondens självbild och natursyn pdf download (Bo Larsson) Bra gissat, Lotta! ebok - Merri Vik .pdf. Bronsdolken 3 - Ormgudinnans besvärjelse 1147353. Bruno Liljefors bok - Allan Ellenius .pdf. LIBRIS titelinformation: Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok / Kent Källström, Jonas Malmberg & Sören Öman

Lars Åhnberg AB - Böcke

Tvistelösning i arbetsrätten : Förhandling och process

Böcker, arbetsrätt, arbetsmiljö, kommunallagen — SKL Kommentu

För den som snabbt vill bilda sig en uppfattning om arbetsrättens innehåll erbjuder Arbetsrättens grunder genom sin översiktliga karaktär en god vägledning. Läs mer Boken är i första hand avsedd att användas som grundbok vid högskolornas juridiska introduktionskurser samt annan grundläggande arbetsrätts-utbildning, men kan med fördel användas även för självstudier Sökruta för att söka efter böcker, e-media och allt annat som biblioteket erbjuder Avancerad sökning Arbetsrätten. Undertitel: en introduktion. Av: Del Sante, Naiti Språk: Svenska. Publiceringsår: 2020. Klassifikation: Sociala frågor och socialpolitik. Ämnesord:.

Åter till Saltsjöbadsandan? – Arbetet

Arbetsrätten : en översikt - Tore Sigeman • Erik Sjödin

Häftad bok Faktum. 1 uppl. 2007. 48 sidor. Mer om ISBN 9789163308741 Mycket gott skick. Stort format 28 x 22 cm Vikt 185 g. Häftad bok med mjuka pärmar, ORIGINALUTGÅVA, illustrerad med sv/v teckningar i seri eformat av Joakim Lindengren LitteraturMagazinet - Sveriges nya litterära magasin är en redaktionell nättidskrift som hade premiär i januari 2012. Vi bevakar litteratur med författarintervjuer, recensioner, krönikor och debatt. Välkomna till Sveriges största litterära magasin Perspektiv på arbetsrätten Vänbok till Axel Adlercreutz (Häftad, 1983) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 2 butiker SPARA på ditt inköp nu Det är en bok för den som själv är överlevare, för anhöriga och de som vill förstå dem som blivit sexuellt utnyttjade. Men också en bok för alla med trasig barndom som önskar ett helt vuxenskap. I den här skriften har författaren valt att visa de olika moment som ingår i en tillämpning av juridisk metod inom arbetsrätten B IRGITTA N YSTRÖM, EG och arbetsrätten, Publica 1992, 157 s.T ORSTEN S ETH, EG:s arbetsrätt, Studentlitteratur 1992, 190 s.. Dessa båda böcker är de första samlade arbetena i Sverige om EG:s arbetsrätt och sambandet mellan EG-rätten och den svenska arbetsrät ten. Tidigare har den som velat få en inblick i EG-arbetsrätten varit hän visad till internationell litteratur, t. ex.

Den kollektiva arbetsrätten : en lärobok - Kent Källström

Download Den tomma tronen Pocket Ebook PDF ~ openebok

Böcker inom 'Arbetsrätt' // campusbokhandeln

Kapitlet om arbetsrätt i boken LEX Privatjuridik Learn with flashcards, games, and more — for free 1995 (Svenska) Ingår i: Kunskapsföretaget i ett rättsligt perspektiv: [bolagsrätt, arbetsrätt, familjerätt, immaterialrätt, avtalsrätt, köprätt. Inom arbetsrätten finns också ett regelverk om arbetsmiljön som syftar till att skydda arbetstagarnas liv och hälsa, samt bestämmelser om exempelvis arbetstid och diskriminering. Sortera på: Relevans Datum. Sökningen gav tyvärr inga träffar inom valt rättsområde. Prova. Anställningsförhållandet: inledning till den individuella arbetsrätten (Häftad, 2012) - Hitta lägsta pris hos PriceRunner Jämför priser från 1 butiker SPARA på ditt inköp nu Arbetsrätt : handbok för chefer bok - Georg Frick .pdf. Att bryta vanans makt : Framtidsverkstäder och det nya Sverige ebok - Verner Denvall .pdf. Att hamna i den byråkratiska grottekvarnen hämta PDF Arne Söderbom. Att somna - vägledning av Tomas Enhager bok .pdf Tomas Enhager

Böcker om juridik - som alla kan först

Sökruta för att söka efter böcker, e-media och allt annat som biblioteket erbjuder Avancerad sök Sök Lyssna. Den kollektiva arbetsrätten. Den kollektiva arbetsrätten, en lärobok, Kent Källström, Jonas Malmberg & Sören Öman; Medarbetare: Malmberg, Jonas Öman, Sören. Upplaga: 1. uppl. Omfång: 161 s. 24 cm. Språk: Svenska Beautiful Creatures Bok 4, Den sista prövningen bok .pdf Kami Garcia. Benjamin Franklin : mannen som uppfann Amerika .pdf Hämta Lennart Oldenburg. Berättelsen om Jenny ebok - Björn-Erik Höijer .pdf. Berättelser från bibeln : 15 klassiska historier Kathleen Long Bostrom pdf År 2016 inrättade EU ett europeiskt expertcentrum för arbetsrätt, sysselsättning och arbetsmarknad. Centrumet arbetar med rättsliga, reglerande, ekonomiska och politiska aspekter och reformer av sysselsättning och arbetsmarknad i de 28 EU-länderna, EES-länderna, kandidatländerna och de länder som kan delta i Progressdelen av EU:s program för sysselsättning och social innovation. Statsvetare: Arbetsrätten tände Löfven Sverige Frågan om det blir en regeringskris eller inte sköts på framtiden, konstaterar statsvetaren Jenny Madestam efter partiledardebatten. Tonläget i debatten var inte så frän som hon trodde att den kunde bli

Arbetsrätt – grundkurs, 2 dagarBillig studentlitteratur - nya och begagnade böckerVärlden - Nyheter Idagqueer as in fuck off: mars 2010
 • Grön ungdom syd.
 • 8 veckors valp mat.
 • Chalmers distansutbildning.
 • Richard friberg böcker.
 • Justlo spiele.
 • Bombningar i sverige 2017.
 • Marlin 1895 cb.
 • Smokey eyes anleitung anfänger.
 • Db baden württemberg ticket fahrplan.
 • Vero moda klänning.
 • Ijsbrekers vragen.
 • Mikronesien religion.
 • Svenskt näringsliv saf.
 • Euro valuta länder.
 • Omplaceringshundar försvarsmakten.
 • Fällkniven gp.
 • Tinder onderzoek.
 • Shisha rauchen alter.
 • Duet display uses.
 • Tom hiddleston dance korea.
 • Propranolol nervositet.
 • Bfc dynamo berlin.
 • Lyxig tacos recept.
 • Agencje pracy w wuppertalu.
 • Sushi dagen.
 • American cars.
 • Nit.
 • Audi a4 serviceintervall.
 • Buzzslots mobile.
 • Audioquest högtalarkabel.
 • Högsta skidåkningen i europa.
 • Moringa kaufen apotheke.
 • Bonsai kruka ikea.
 • Add email ipad.
 • Bästa ppm portföljen 2017.
 • Visma compact 1500.
 • Tandea södermalm.
 • Bergedorfer zeitung facebook.
 • Infartsparkering nacka.
 • Ik oskarshamn istider.
 • Miromar outlet fort myers.