Home

Utgivningsbevis myndigheters webbplatser

Om utgivningsbevis - Datainspektione

 1. Det är Myndigheten för press, radio- och tv som beviljar utgivningsbevisen. På deras webbplats finns en sökfunktion som du kan använda. Du kan till exempel markera att du vill söka efter utgivningsbevis och sedan skriva in en webbadress i fältet Domänadress. Sök efter utgivningsbevis hos Myndigheten för press, radio och t
 2. Ett utgivningsbevis medför att bestämmelserna i EU:s dataskyddsförordning (GDPR) inte gäller om det skulle strida mot den grundlagsskyddade rätten till yttrandefrihet. På Myndigheten för press, radio och TV:s webbplats kan du läsa mer om utgivningsbevis
 3. Utgivningsbevis för webbplatsen innebär att thefuture ® har rätt att publicera uppgifterna och behöver inte ta bort dem. Myndigheten för press, radio och tv kan inte ta bort personuppgifter åt dig eller be företaget/personen som driver webbplatsen ta bort uppgifterna. Vem som helst kan ansöka om ett utgivningsbevis för sin webbplats
 4. Det är ägaren av tidskriften som ska ansöka om utgivningsbevis. Ansökan ska innehålla uppgifter om ägare, utgivare, skriftens titel, utgivningsort, samt utgivningsplan. Ansökan inlämnas alltid i original. Blankett för ansökan. Ansökan om utgivningsbevis (pdf 69 kB) Broschyr om utgivningsbevis. Utgivningsbevis (pdf 2,6 MB) Läs me
 5. webbplats. Myndigheten kräver också att innehållet på webbplatsen endast kan ändras av den som driver den. Besökare ska inte kunna lägga till, ta bort eller ändra något utan utgivarens godkännande. Den som ansöker om frivilligt utgivningstillstånd kan när utgivningsbeviset väl är utfärdat inför
 6. Myndigheten för press, radio och tv har hand om registreringar av ansvariga utgivare på webben, utgivningsbevis för databaser. Du når dem på telefon 08-580 070 00 eller via deras webbplats. Myndigheten för press, radio och tv (extern webbplats) Posttidning. PostNord har egna regler för tidskrifter som ska skickas per post
 7. Det är Myndigheten för press, radio och tv som utfärdar utgivningsbevis. Du kan söka i vårt tillståndsregister för att få reda på om en viss webbplats har utgivningsbevis. Gränser för yttrandefriheten. Ett utgivningsbevis ger inte rätt att publicera vad som helst

Utgivningsbevis är en typ av intyg som behövs i vissa fall för att erhålla grundlagsskydd enligt tryckfrihetsförordningen (TF) eller yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Ett sådant kan också vara nödvändigt för att få ge ut exempelvis en tidning. [1] Ett utgivningsbevis utfärdas av Patent- och registreringsverket (PRV) eller Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) Utgivningsbevis Företag, organisationer och privatpersoner vars webbplatser eller databaser inte omfattas av ett automatiskt grundlagsskydd kan ansöka om ett utgivningsbevis som ger samma grundlagsskydd. Utgivningsbevis ger grundlagsskydd Ett utgivningsbevis innebär att webbplatsen får grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen Utgivningsbevis. Peter Forsman har ett utgivningsbevis för webbplatsen internetsweden.se (Öppnas i nytt fönster).. Detta innebär att internetsweden.se är skyddad enligt en grundlag (Yttrandefrihetsgrundlagen).internetsweden.se har i och med detta samma skydd som traditionella massmedier. Det är alltså Yttrandefrihetsgrundlagen och inte GDPR som främst reglerar webbplatsen myndigheter och andra som upphandlar produkter och tjänster relaterade till tillgänglighet avseende webbplatser och mobila applikationer bör minska. (9) Detta direktiv syf tar till att säkerställa att offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer görs me

Med utgivningsbevis har www.rattvik.se ett grundlagsskydd mot censur av myndigheter. Yttrandefrihetsgrundlagen gäller och de som lämnar information (källor) har rätt att vara anonyma. Rättviks kommun har även skyldigheter. Innehållet på webbplatsen ska finnas dokumenterat i sex månader. En behörig utgivare för webbplatsen ska alltid. Vi har utgivningsbevis. Den här tjänsten har tilldelats utgivningsbevis av Myndigheten för press, radio och tv. Ett utgivningsbevis är en åtgärd och ett myndighetsbeslut som innebär att publicering och den s.k. databasen (hela webbplatsen Mrkoll.se) omfattas och skyddas av grundlagen om yttrandefrihet (YGL)

Vad är ett utgivningsbevis? Skatteverke

utgivningsbevis gäller. Denna regel gäller för webbsändningar som startas på begäran av den enskilde, t.ex. via nedladdning från en webbplats. Datainspektionen har i ett tidigare tillsynsärende mot Trelleborgs kommun (dnr 987-2009) tagit upp frågan i vad mån en kommuns utgivningsbevis ge

Jag har haft utgivningsbevis i 11 år på mina foton. Om man har utgivningsbevis räknas man som vilken tidning som helst. Myndigheter kan inte efterforska mina källor. Myndigheter kan inte beslagta mina bilder med några få undantag som exempel landsförräderi. Jag får inte lämna ut.. Myndigheten ska också besluta i frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 5 § yttrandefrihetsgrundlagen. Förordning (2018:2055). 2 § Myndigheten ska särskilt 1. pröva frågor om a) tillstånd enligt radio- och tv-lagen (2010:696) att sända tv eller sökbar text-tv och om överlåtelse av sådana tillstånd Hantverkarkoll Sverige AB har för webbplatsen www.hantverkarkoll.se utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Det innebär att webbplatsen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL). En konsekvens av grundlagsskyddet innebär att personuppgiftslagen (1998:204) inte är tillämplig I april månads expertkommentar i offentlig rätt behandlar Sören Öman personuppgiftslagen i förhållande till myndigheters webbpubicering. - Flera kommuner och landsting samt statliga myndigheter har skaffat sig utgivningsbevis för sina webbplatser. Men myndigheter kan inte förlita sig på det yttrandefrihetsrättsliga grundlagsskyddet Myndigheten för inte någon formell statistik över vilken typ av klagomål som myndigheten tar emot men enligt uppgifter från myndigheten kan följande sägas generellt. De klagomål som myndigheten får in rörande publicering på Internet gäller främst webbplatser med utgivningsbevis

Med utgivningsbevis har blogg.lidkoping.se/dlg/ ett grundlagskydd mot censur av myndigheter. Yttrandefrihetsgrundlagen gäller och de som lämnar information (källor) har rätt att vara anonyma. De la Gardiegymnasiet har även skyldigheter. Innehållet på webbplatsen ska finnas dokumenterat i sex månader PRV:s e-tjänst för utgivningsbevis är den informationskanal där PRV gör kungörelser om. Utgivningsbevis som måste förnyas (Påminnelsekungörelse) Utgivningsbevis som har förfallit (Beslutskungörelse) och en e-tjänst där man kan. Betala och ansöka om förnyelse av ett utgivningsbevis; E-tjänsten är uppdelad i sex steg Ett utgivningsbevis är en åtgärd och ett myndighetsbeslut som innebär att publicering och den s.k. databasen (hela webbplatsen Värmepumpen.se) omfattas och skyddas av grundlagen om yttrandefrihet (YGL). När ett utgivningsbevis utfärdas av myndigheten har en ansvarig utgivare utsetts och registrerats, så även tjänstens (databasens) namn UC har för webbplatsen www.uc.se utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för radio och tv. Det innebär att webbplatsen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL). En konsekvens av grundlagsskyddet innebär att personuppgiftslagen (1998:204) inte är tillämplig Myndigheten för press, radio och tv beslutar om tillstånd, avgifter och registrering, utövar tillsyn över tv-sändningar, beställ-tv, sökbar text-tv och ljudradiosändningar samt beslutar i frågor om utgivningsbevis. Inom myndigheten finns också presstödsnämnden. Presstödsnämnden ska.

Vi använder cookies på vår webbplats för att göra den lätt att använda. När du är på vår webbplats accepterar du att information om ditt besök lagras i din webbläsare. Ett utgivningsbevis är ett intyg från PRV som gäller för en periodisk skrift Om du vill ge ut en tidskrift måste du ha ett utgivningsbevis enligt tryckfrihetsförordningen. På PRV ansöker du om utgivningsbevis Utgivningsbeviset betyder också att webbplatsen har en utpekad ansvarig utgivare. För närvarande är det Försvarshögskolans kommunikationschef. Den ansvariga utgivaren har det straffrättsliga ansvaret för innehållet på webbplatsen

Denna webbplats innehar ett utgivningsbevis för databas utfärdat av Myndigheten för press, radio och tv. Detta innebär att hemsidans publiceringar lyder under yttrandefrihetsgrundlagen 1 kap. 9 § andra stycket gällande utgivningsbevis. Ansvarig utgivare för lyckatevent.se är Jan Röhlander som kan nås på telefon 073-180 01 58 elle Utgivningsbevis för webbplatser: Myndigheten för press, radio och tv Varumärken (logotyper): PRV - Patent- och registreringsverke

Utgivningsbeviset gäller i tio år och ger din webbplats grundlagsskydd. Läs mer på Myndigheten för radio och tv:s sajt om dina rättigheter och skyldigheter. Via Myndigheten för radio och tv kan du även få en överblick över vilka lagar och regler som gäller för publicering på internet 3 § Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om det närmare innehållet i de tekniska lösningar som anges i artikel 1.1 i direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den ursprungliga lydelsen, och som ska omfattas av lagens tillämpningsområde myndigheter och andra som upphandlar produkter och tjänster relaterade till tillgänglighet avseende webbplatser och mobila applikationer bör minska. (9) Detta direktiv syf tar till att säkerställa att offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer görs me De webbplatser som använder det frivilliga utgivningsbevis som beskrivits som ett kryphål i diskussionerna om Lexbase spänner över hela samhälls- och kulturlivet..

Video: Utgivningsbevis thefutur

Ansöka om utgivningsbevis - PR

Notera att utgivningsbevis för tidning och utgivningsbevis för databas är två olika saker, och vill man ha utgivningsbevis för båda krävs två ansökningar De la Gardiegymnasiet har utgivningsbevis för webbplatsen blogg.lidkoping.se/dlg/ Beviset gäller under tiden 2018-05-24-2028-05-23 Utgivningsbeviset ger samma Myndigheten för digital förvaltnings föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service beslutade den 15 maj 2019; 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer samt rättsakter som har meddelats med stöd av direktivet I samband med att HAX blev JK-anmäld av FRA - vilket senare visade sig vara en riktig dikeskörning av myndigheten då HAX inte har utgivningsbevis och därmed inte räknas juridiskt som under TFL - så funderade jag om det hela skulle kunna starta en utveckling mot att fler bloggar väljer att skaffa sig ett utgivningsbevis, ESR har beviljats utgivningsbevis för hemsidan esr.se av Myndigheten för press, radio & Tv (MPRT). Det innebär att föreningen inte behöver inhämta medgivande från enskilda för att kunna publicera personuppgifter, t.ex namn och bild, på hemsidan

Utgivningsbevis enligt svensk rätt är ett bevis som utfärdas antingen av Patent- och registreringsverket enligt tryckfrihetsförordningen(1949:105), TF, eller av Radio- och TV-verket enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469), YGL.. Utgivningsbevis enligt TF utfärdas efter anmälan av ägaren till en skrift enligt 5 kap 4 § TF. En skrift får inte ges ut utan att utgivningsbevis utfärdats Yttrandefrihetsgrundlagen (), ofta förkortad YGL, är den yngsta av Sveriges grundlagar, och togs i bruk 1992 [1].Yttrandefrihetsgrundlagen är tillsammans med tryckfrihetsförordningen en av de två s.k. mediegrundlagarna i Sverige. Lagen innehåller bestämmelser om grundlagsskydd för bl.a. radio- och tv-sändningar och vissa webbplatser Med ett harmoniserat regelverk bör branschen för formgivning och utveckling av webbplatser och mobila applikationer möta färre hinder för verksamhet på den inre marknaden, samtidigt som kostnaderna för offentliga myndigheter och andra som upphandlar produkter och tjänster relaterade till tillgänglighet avseende webbplatser och mobila applikationer bör minska Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för en bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling Utgivningsbevis för t.ex. webbplater ger skydd enligt grundlagen enligt tryckfrihetsförordningen, TF, och yttrandefrihetsgrundlagen, YGL.Skydd gäller mot åtal för exempelvis förtal och ger möjlighet för källskydd. Myndigheter är förhindrade enligt grundlagen att censurera.Radio och TV-verket är den som utfärdar utgivningsbevis

Förenklad sammanfattning av EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikatione Utgivningsbeviset gäller i 10 år och innebär att webbplatsen för Fortifikation-Väst är skyddad enligt Yttrandefrihetsgrundlagen. Det är således Yttrandefrihetsgrundlagen som reglerar webbplatsen och inte dataskyddsförordningen (GDPR) Read the latest magazines about Utgivningsbevis and discover magazines on Yumpu.co Folkhälsomyndigheten följer noga händelse­utvecklingen. Vi utför mikro­­biologiska analyser, gör bedömningar av risker och av hur utbrottet utvecklas. Vi arbetar systematiskt med att förebygga smitt­spridning i samhället. Genom olika åtgärder kan vi fördröja smitt­spridningen och minska antalet som är sjuka samtidigt. Lokala allmänna råd för covid-1

Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige. Den här webbplatsen använder kakor från PTS.se och ibland även från insipio.se samt Vizzit. Kakor och liknande teknik behövs för lyssnafunktionen och för att hantera inställningar som du gör Myndigheten för arbetsmiljökunskap Vårt arbete och uppdrag. Vi är en statlig myndighet med uppgift att skapa förutsättningar för ett friskt och hållbart arbetsliv. Myndigheten är relativt liten och startade den 1 juni 2018. Vi får en del frågor om vårt uppdrag Hundregistret är ett offentligt register. Enligt offentlighetsprincipen måste Jordbruksverket som myndighet lämna ut uppgifter som någon begär ut, om inte uppgifterna skyddas av sekretess. Om de som begär ut uppgifterna har ett utgivningsbevis så har de rätt att publicera uppgifterna på webben och Jordbruksverket kan inte hindra detta Utfärdas ett bevis av myndigheten för radio och tv har det yttrandefrihetsgrundlagen som grund. Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ställer på så sätt kraven för skriften som avses att ges ut. Under speciella förutsättningar kan även ett utgivningsbevis utfärdas till webbplatser Utgivningsbevis och Källskydd · Se mer » Lexbase. Lexbases logotyp för webbplatsen. Lexbase är en svensk webbplats där allmänheten kan söka efter personer och företag som har varit föremål för juridisk prövning i svenska domstolar sedan 2009. Ny!!: Utgivningsbevis och Lexbase · Se mer » Meddelarfrihe

Utgivningsbevis medges av Myndigheten för radio och TV. Varför ser reglerna ut som de gör och vad kan göras för att förändra reglerna? Dagens regler är utformade som en avvägning mellan olika ändamål, såsom samhällets behov av att uppgifterna är tillgängliga och den risk för intrång i enskildas personliga integritet som en tillgänglighet kan medföra Inlägg om Myndigheters webbplatser skrivna av Linnea. I Sveriges snart tvååriga språklag slås det fast att Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt. Det är nästan sensationellt att denna ideologiskt färgade riktlinje får vara med bland våra lagar

Tillgänglighetsredogörelse. Enligt webbtillgänglighetsdirektivet ska myndigheterna på sina webbplatser publicera en tillgänglighetsredogörelse som beskriver hur man uppfyller tillgänglighetskraven. Redogörelsen ska även anvisa ett sätt för användare att påtala hinder och hänvisa till den myndighet som följer upp direktivet Andel personer som använt myndigheters webbplatser efter användningsområde. Personer 16-85 år, andelar i procent. År 2019. Mer om statistiken. Källdata Ladda ner som Excel. Källa SCB Senast uppdaterad 2019-11-22 Statistikservice. Telefon 010-479 50 00 Vardagar 9.00-12.00, 13.00. Myndigheten kommer fortsätta ha beredskap för att snabbt hantera ansökningar om forskning som snabbt kan göra nytta för behandling och förebyggande av covid-19. Men vi måste nu även lägga fokus och resurser på den forskning som inte har anknytning till covid-19 och därför har fått stå tillbaka den senaste tiden Ansvarig utgivare för webbplatsen är Louise Flygt, kommunikationsdirektör. www.norrkoping.se har utgivningsbevis och därmed grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Skyddet medför vissa skyldigheter, bland annat ska innehållet som publiceras dokumenteras och behållas i sex månader efter det att materialet har tagits bort från webbplatsen Webbplats för polisen i Sverige. Gör polisanmälan och tipsa polisen. Vid pågående brott - ring 112. Hitta adresser och öppettider för polisstationer. Information om passansökan

 1. Webbtjänsten IPv6 i offentlig sektor mäter hur långt organisationerna har kommit med att införa för IPv6 på extern webbplats, e-post och DNS. De som ingår i mätningen är Sveriges 290 kommuner, 21 regioner samt ca 225 statliga förvaltningsmyndigheter, som verkar i Sverige och som har egna domäner för sina externa webbplatser
 2. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar
 3. Utgivningsbeviset ger webbplatsen www.lexbase.se samma grundlagsskydd för yttrandefrihet som radio, tv och tidningar har för sina databaser. Myndigheter får inte förhandsgranska eller försvåra publicering. Verksamma på en redaktion får inte avslöja meddelarens identitet
 4. Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag, som reklam och avtalsvillkor, konsumentinformation, hushållsekonomi, varors och tjänsters säkerhet, kvalitet och miljöpåverkan
 5. Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet under Kulturdepartementet.När den inrättades den 1 augusti 2010 hette den Myndigheten för radio och tv.Den ersatte de tidigare myndigheterna Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och TV. [1] Den 17 juni 2010 klubbades förslaget om en avveckling av Radio- och TV-verket och.
 6. Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig service. Vi på DIGG ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Det är också till oss du anmäler bristande tillgänglighet
 7. Sök Sök på Microsoft.com. Avbryt 0 Kundvagn 0 varor i kundvagnen. Logga i

Varför utgivningsbevis? - PR

 1. Till nästa vinter sker en efterlängtad uppdatering av Försvarsmaktens snöskoterflotta. Äldre skotrar, en del så gamla som 13 år, ersätts då av cirka 100 nya
 2. Andelen webbplatser med teckenspråkig information ökar inom både statliga myndigheter och kommuner - men inom landstingen är det oförändrat. Jag är lite förvånad över att det inte har blivit fler webbplatser från landstingen som erbjuder information på svenskt teckenspråk med tanke på deras roll och uppdrag - särskilt hälso- och sjukvård, så som folktandvården och.
 3. Etikett: Utgivningsbevis. Det finns en del goa advokater. Publicerat 18 december, 2014 18 december, 2014 Författare Anders_S. I en redaktionell text på denna sajt som skrevs år 2009 har jag nämnt företaget Navig8. Texten handlar om den norske redaren John Fredriksen, en av världens största redare
 4. Datorhaveri lamslår myndigheters webbplatser. IT 2017-06-13. Skatteverkets och Kronofogdens hemsidor har legat nere i flera dygn på grund av trasig hårdvara. Inget tyder än så länge på att det skulle handla om en cyberattack, uppger SVT. Av: Linus Hellersted

Personuppgifter på nätet- Myndigheten för press, radio och t

 1. Hela 99 procent av alla recept i Sverige är elektroniska. När en läkare skickar iväg ett e-recept från sin dator hamnar det hos oss på E-hälsomyndigheten. All
 2. Tekniska lösningar 3 § Myndigheten för digital förvaltning får meddela föreskrifter om det närmare innehållet i de tekniska lösningar som anges i artikel 1.1 i direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer, i den ursprungliga lydelsen, och som ska omfattas av lagens tillämpningsområde
 3. Internetsajten Wikileaks tänker i nästa vecka ansöka om eget utgivningsbevis i Sverige för att på så sätt omfattas av den svenska meddelarfriheten, enligt TT..
 4. Regionerna ansvarar för sjukvård och smittskydd. Här finns länkar till regionernas webbplatser med information om smittspridningen i länet och de förhållningsregler som gäller. Här hittar du också 1177 Vårdguidens sidor med information om provtagning för covid-19
 5. Myndigheters webbplatser och appar ska bli mer tillgängliga enligt ny överenskommelse Bryssel den 3 maj 2016 Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Företrädare för Europaparlamentet, rådet och kommissionen enades i kväll om de första EU-reglerna för att göra myndigheters webbplatser och mobilappar mer tillgängliga, särskilt fö
 6. Är utgivningsbevis nödvändigt för en hemsida/blogg? Företagsamhet, juridik och ekonom
 7. liga myndigheters webbplatser och mobila applikationer. Myndigheten har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för att utöva tillsynen. Myndigheten får meddela föreskrifter om hur övervakningen av att digital service som tillhandahålls av en offentlig aktör uppfyller kraven i 10, 11, 1

Utgivningsbevis - Wikipedi

Vår myndighet är en samarbetspartner och bidrar med kunskap och kompetens till förskolor, skolor och vuxenutbildningar i hela landet. Utgångspunkten i stödet är att alla barn, elever och vuxenstuderande ska få en lärmiljö som ger bästa möjliga förutsättningar för alla, oavsett funktionsförmåga Om webbplatsen På Myndighetsregistret.com har vi listat alla statliga myndigheter (455 st, apr 2019). Här hittar du allt från kontaktuppgifter till organisationsnummer för de olika myndigheterna men även för domstolar samt affärsverk Upphandlingsmyndighetens uppgift är att arbeta för en effektiv, hållbar offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Vi är Sveriges modernaste myndighet, utsedda av Kvalitetsmässan 2019

Utgivningsbevis - Internet Sweden - Värnar svenska

Jämställdhetsmyndigheten Myndigheten för delaktighet Regeringen Välj tidsperiod Skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfälte Med Min myndighetspost får du post från myndigheter digitalt istället för på papper. Det är gratis och säkert till skillnad från vanlig e-post eftersom du loggar in med e-legitimation. Du kan läsa den på datorn, mobilen och läsplattan Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är en miljömyndighet som öppnade den 1 juli 2011. Myndigheten ska arbeta för levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram

Även myndigheten Transportstyrelsen, med den korrekta webbplatsen transportstyrelsen.se, har hört av konsumenter som reagerat på den myndighetslika webbplatsen. Patent- och marknadsdomstolen har i tidigare domar slagit fast att företag inte får utge sig för att vara myndigheter och på så vis vilseleda konsumenter Fast sen är det ju frågan hur hårt de verkligen håller på reglerna. Aftonbladet borde ha utgivningsbevis för sin webbplats, men de har nyhetskommentarer som publiceras innan de granskas - dock med hård övervakning. Eller läses alla kommentarer innan publicering 3 § Myndigheten ska även 1. pröva frågor om utgivningsbevis enligt 1 kap. 5 och 6 §§ yttrandefrihetsgrundlagen och föra register över verksamhet enligt samma paragrafer, 2. upprätta och föra register över utgivare enligt lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden, 3. handlägga frågor om särskild avgift.

Sammanfattningen är skriven på lättläst svenska. Denna uppsats handlar om hur svenska myndigheters webbplatser fungerar för personer med annat förstaspråk än svenska. Denna målgrupp kallar jag för. 301 Moved Permanently. nginx/1.8. E-hälsomyndigheten använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska kunna fungera på ett bra sätt för dig. Genom att använda E-hälsomyndighetens webbplatser godkänner du att kakor används Kronofogden - Vårt uppdrag är att hjälpa den som inte fått betalt. Men vi arbetar också förebyggande så att ingen ska förlora balansen i sin ekonomi Svenska myndigheter har otillgängliga webbplatser. Nästa år ska svenska myndigheters webbplatser, enligt EU:s mål, vara tillgängliga för alla, även personer med funktionsnedsättning. Nu visar en ny undersökning att myndigheterna har långt kvar - hela 65 procent har fel på samtliga av sina sidor

Europaparlamentets Och Rådets Direktiv (Eu) 2016/ 2102

Webbplats kan skyddas med utgivningsbevis. Publicerad 2001-03-30 Detta är en låst artikel. Logga in som prenumerant för att fortsätta läsa. Prenumerera Logga in. Logga. Rapportera brister i webbplatsen tillgänglighet. Tillsyn. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det Informationen Eniro tillhandahåller på webbplatsen www.eniro.se är en databas - d v s en samling av information lagrad för automatiserad behandling. Databasen skyddas av yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL) vilket betyder att databasen har ett grundlagsskydd

Utgivningsbevis för databas - Rättviks kommu

Ett utgivningsbevis för en periodisk skrift förfaller tio år efter utfärdandet om inte ägaren ansöker om förnyelse. Patent- och registreringsverket skall i god tid före tioårsperiodens utgång underrätta skriftens ägare om detta Några exempel på hur svårigheterna kan se ut, och hur en webbplats kan göras mer tillgänglig, finner du på: webbriktlinjer.se. Dagens tillgänglighetskrav Redan idag finns det riktlinjer om en tillgänglighetsanpassad webb som vi som myndighet bör följa Andra myndigheters tillsynsvägledning. Det finns även andra myndigheter som ger tillsynsvägledning inom kemikalieområdet. Några exempel är: Naturvårdverket (avfall) Läkemedelsverket (kosmetiska och hygieniska produkter) Jordbruksverket (användning av bekämpningsmedel) Livsmedelsverket (kemikalierester i livsmedel) Hitta rätt myndighet Det här är Norrköpings kommuns officiella webbplats. Här finns information om de tjänster och den service som kommunen erbjuder. Vi tror att du som besöker norrkoping.se vill ta reda på något. Du kanske vill hitta lediga jobb, kontaktinformation till socialkontoret eller läsårstider för grundskolan

Utgivningsbevis - Mrkoll

Sök myndighet; Upphandlingsmyndigheten; Upphandlingsmyndigheten. Saco-S genom kontaktförbundet Publicerad: Måndag 10 jul 2017. Senast Box 1194 171 23 Solna. Kontakt tfn: 08-586 217 00. Webbplats: www.upphandlingsmyndigheten.se. Kontaktförbund Kontaktförbund för denna arbetsplats. Akavia 010 303 75 00 info@akavia.se www.akavia.se. Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige. Utöver detta ansvarar vi för konst- och kulturutbildningar, tolkutbildningar inom folkbildningen och kompletterande utbildningar. Vi är också ansvariga för att samordna en nationell struktur för.

Hundregistret är ett offentligt register och enligt offentlighetsprincipen måste Jordbruksverket som myndighet lämna ut uppgifter som någon begär ut, om inte uppgifterna skyddas av sekretess. Om de som begär ut uppgifterna har ett utgivningsbevis så har de rätt att publicera uppgifterna på webben och Jordbruksverket kan inte hindra detta Utlysningen av krisstödet till kulturen är stängd, ansökningsperioden avslutades den 5 november. Nu pågår handläggningen av ansökningarna. Vi fattar de första besluten i början av december och betalar ut stödet före årsskiftet Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare

Utgivningsbevis - Ändrade regler - Sigma

1. Myndigheten för delaktighet ska för Sveriges del ansvara för EU-kommissionens tävling Access City Award. Myndigheten ska redovisa uppdraget i sin årsredovisning. 2. Myndigheten för delaktighet ges i uppdrag att bidra till att funktionshindersperspektivet får ett större utrymme hos offentliga aktörer i deras arbete med Agenda 2030 Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.. Box 38190 100 64 Stockholm. Kontakt tfn: 0771-77 17 71. Webbplats: www.pensionsmyndigheten.s Myndigheter med ansvar för frågor som berör massa- och pappersindustrin NäringsdepartementetEnergimyndighetenNaturvårdsverketSkogsstyrelse KI:s webbplats ska: bidra till att öka kännedomen om och stärka de positiva attityderna till KI. stärka relationer och kommunikation med KI:s prioriterade intressenter. profilera KI som ett internationellt medicinskt universitet. profilera det medicinska området samt uppmuntra människor att intressera sig för forskning och vetenskap

utgivningsbevis - Backend Medi

Här kan du hitta de myndigheter och organisationer som har produkter antingen utgivna av, eller till försäljning genom, Norstedts Juridik Andra webbplatser än myh.se öppnas i ett nytt fönster. Pdf-dokument öppnas också i ett nytt fönster. Om webbplatsen. Använda webbplatsen; Myndigheten för yrkeshögskolan Box 145 721 05 Västerås. Om webbplatsen. Använda webbplatsen Om webbkakor (cookies) Webbkarta Tillgänglighetsredogörelse

Under fredagskvällen var det svårt att komma in på flera myndigheters webbplatser i Sverige i samband med nätattacker mot det amerikanska bolaget DynDNS. Bland annat påverkades MSB:s webbplats och myndigheternas gemensamma webbplats för krisinformation till allmänheten - Krisinformation.se, som MSB ansvarar för Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation Webbplatsen är rik på information och funktioner. Den ger användarna en stor nytta som är enkel att ta till sig. Det märks att man utvecklar webbplatsen med målgruppen i fokus. Elsakerhetsverket.se myndigheters och organisationers webbsatsningar

Avbrutna Internetanslutningar, tung trafik eller problem med webbplatsen kan också påverka hur en sida visas. För Windows 7. Om en webbplats inte är kompatibel med Internet Explorer 11 för Windows 7 visas knappen Kompatibilitetsvy i adressfältet. Genom att aktivera kompatibilitetsvyn kan visningsproblem med webbplatser lösas Försäkringskassan kan betala ut tillfällig föräldrapenning när en förälder behöver avstå från att arbeta för vård av barn när.. Webbplatsen är anpassad för att fungera på såväl datorskärmar som surfplattor och mobiltelefoner. Användare kan söka fram innehåll med hjälp av filterfunktionen samt genom att använda sökfunktionen i sidhuvudet. Lyssna-funktion. Om du vill få webbplatsen uppläst finns två alternati Delegationen mot segregation inrättades den 1 januari 2018, med uppdrag att bidra till att minska och motverka segregation i samhället 19.9.2013 SV Europeiska unionens officiella tidnin Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. A2018/00925/A. den 1 april 2020 och den 15 januari 2021. Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m. Fi2018/01701/ES

 • Steam comments copy paste.
 • Sweet words for him.
 • Semesterdagar i italien.
 • Soleus anatomi.
 • Vattenfall.
 • Orienteering.
 • Rfsu material.
 • Eldstadsplan öppen spis.
 • Nelly models 2017.
 • Apple lightning till sd minneskortläsare.
 • Liegenschaftskataster.
 • Swc norden.
 • Simon cowell.
 • Fredrik ii av danmark.
 • Season 8 how i met your mother.
 • Odontologi sahlgrenska.
 • Wilhelm av preussen.
 • Mäta ringstorlek utan ring.
 • Dammsugarmunstycke electrolux.
 • Whatsapp sprüche mit smileys.
 • 6x139 7 fälgar.
 • Julbord gravid.
 • Grilla hel kyckling i ugn tid.
 • Hur gör man en fråga på instagram.
 • Everton swansea live stream.
 • Ps4 optisk kabel.
 • Esp8266 01 arduino example.
 • Ureters svenska.
 • Min profil google.
 • Isabel varell youtube.
 • Sveriges högst belägna by.
 • Löshår tejp lossnar.
 • Br märken.
 • Ja ja.
 • Största företagen i världen 2017.
 • Gadget kommissarie.
 • Contract agent epso.
 • The secret movie swesub.
 • Språk i laos korsord.
 • Hair ingritas.
 • Naturbarn povel ramel text.