Home

Energiomvandlingar kärnkraft

Så fungerar ett kärnkraftverk - Strålsäkerhetsmyndighete

 1. Ett kärnkraftverk fungerar ungefär på samma sätt som ett kraftverk som eldas med kol, olja eller biobränslen. Det handlar om att koka vatten så att ånga bildas som driver en turbin
 2. st i Sverige. Energin kommer från klyvning av det radioaktiva ämnet uran, som utvinns i stora dagbrott på olika platser i världen
 3. Kärnkraften är alltså en av de renaste energikällorna, plus att den försörjer oss med drygt hälften av vår energi i Sverige. Och den är billig. Nackdelar med kärnkraft Säkerheten inom kärnkraftverken runtom i Sverige är mycket bra, men man kan aldrig garantera att en olycka inte sker
 4. Kärnkraft är ett sätt att ta vara på den energi som finns överallt - i atomerna eller snarare i deras kärnor. Det är därför det kallas för kärnkraft. Albert Einstein var den som kom på att det skulle gå att utnyttja den kraften. Det kom han på i och med relativitetsteorin E = mc2
 5. Kärnkraft spelar en viktig roll för att understödja energiomställningen. Läs mer om vår kärnkraft, hantering av avfall och kärnkraftens miljöpåverkan
 6. Vid energiomvandlingar ökar den totala entropin. Man får värmeutveckling i form av rörelseenergi hos atomer och molekyler. Del 1 Energi. Del 2 Energiomvandlingar. Del 3 Energikällor. Del 4 Fossila bränslen . Del 5 Försurning. Del 6 Kärnkraft. Del 7 Förnybara energikällor. Del 8 Vattenkraft. Del 9 Biobränslen. Del 10 Framtidens.

Hej, jag undrar vad som händer och när energi omvandlas i vattenkraft och kärnkraft.Kärnkraft:Kärnenergi -> Värmee.. Kärnkraftens största miljöpåverkan är strålningsrisker och miljöeffekter när uran utvinns ur marken och när använt kärnbränsle och annat kärnavfall ska slutförvaras i berggrunden. Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har sökt tillstånd för att slutförvara kärnavfallet på cirka 500 meters djup i svensk berggrund Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

En kärnreaktor (i äldre svenska atommila [1] eller mila [2]) är en anordning där en kontrollerad kedjereaktion med kärnklyvning upprätthålls. Kärnreaktorer finns för olika användningsområden och med olika konstruktionsprinciper. Den vanligaste användningen av kärnreaktorer är som landbaserad energikälla för att producera elkraft, men i vissa fall även för att driva fartyg Instuderingsfrågor i Naturkunskap 1p där eleven har svarat på följande frågor: - Sveriges i särklass två största energikällor är kärnkraft. Solens värme får vatten från vattendrag att dunsta och bilda moln, som blir nederbörd som samlas i vattenmagasin och kan utnyttjas för kraftproduktion

Energiomvandlingar, energislag och energikällor - ppt ladda ner. Energi - Möjligheter och dilemman by Kungl Föreläsning-7. energi docx - Physics 92FY21 - LiU - StuDocu. Energiomvandling by Anton Andersson. Frågor och svar om kärnkraft | Naturskyddsföreningen. Kärnkraften är alltså en av de renaste energikällorna, plus att den försörjer oss med drygt hälften av vår energi i Sverige. Och den är billig. 2.4 Nackdelar med kärnkraft Säkerheten inom kärnkraftverken runtom i Sverige är mycket bra, men man kan aldrig garantera att en olycka inte sker

Frågor och svar i Naturkunskap, där fokus ligger på energikällor (kärnkraft och vattenkraft), energiomvandlingar, växthuseffekten, försurning av sjöar samt skillnader mellan barrskog och lövskog. Se alla frågor som besvaras under Innehåll Kärnkraften baseras på uran som kommer att ta slut och genererar dessutom radioaktivt avfall som är farligt för människor i 100 000 år. De förnybara energikällorna, som sol, vind, vatten och bioenergi, tar inte slut. Men även de kräver resurser för att kunna utvinnas och kan påverka miljön lokalt på ett negativt sätt Hjälp till att förbättra Ugglans NO! Har du hittat något fel, någon död/olämplig länk eller vill tipsa om någon intressant länk? Skriv en kommentar nedan Del 2 Energiomvandlingar. Del 3 Energikällor. Del 4 Fossila bränslen . Del 5 Försurning. Del 6 Kärnkraft. Del 7 Förnybara energikällor. Del 8 Vattenkraft. Del 9 Biobränslen. Del 10 Framtidens energiförsörjning . Klimat och klimatförändring Start studying Energi Kapitel 5. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Energi (av grekiskans ἐνέργεια energeia, arbete) är en fysikalisk storhet som beskriver något med potential att medföra rörelse, alltså inte nödvändigtvis arbete. Energi förväxlas ofta med exergi, som är arbete eller förmåga till arbete.Sambandet mellan energi och exergi framgår av termodynamikens andra huvudsats.Energi kan vara lagrad (potentiell energi eller. Biomassa är ett förnybart energislag som kan bestå av allt från energigrödor till restprodukter och avfall från jord- och skogsbruk. Biomassa kan användas för att producera både värme och el. Den spelar en viktig roll i arbetet med att minska koldioxidutsläppen från befintliga kolkraftverk genom sameldning och för produktionen av förnybar värme Hej! Har fastnat på ett litet problem. Vilka energiomvandlingar finns i Vattenkraft. Och vilka energiomvandlingar finns i Kärnkraft. :) Och till sist, vad finns bundet i Uran? Behöver hjälp med

Vattenkraften är en del av ett naturligt kretslopp och orsakar nästan inga utsläpp. Teckna ett elavtal med vattenkraft här Tidvattenkraftverk: Potentiell energi (det är ju skillnader i vattennivå som ger energiomvandlingar) - rörelseenergi - elektrisk energi. Kan inte geoenergi! Vid kärnkraft börjar energiserien med kärnenergi. Vad gäller solpanel skulle jag säga: strålningsenergi - elektrisk energi (via den så kallade fotovoltaiska effekten

Kärnkraft - så fungerar det El

Frågelådan innehåller 7525 frågor med svar. Senaste ändringen i databasen gjordes 2020-11-07 14:15:34. ** Kärnkraften står för cirka 40 procent av elproduktionen i Sverige. Det finns totalt sju kärnreaktorer i drift, fördelade på tre kärnkraftverk: Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer i drift. Oskarshamns kärnkraftver.. Biobränslen. Biobränslen klassas till skillnad från fossila bränslen som ett förnybart energislag. De består av eller utvinns ur olika typer av växtdelar och avger visserligen koldioxid vid förbränning, men eftersom växterna precis har fångat in koldioxid blir energislaget i sig klimatneutralt Kärnkraft Energikällor som nybildas mycket långsamt, eller inte alls, och därför kan ta slut här på jorden. Exempelvis fossila bränslen och uran. Icke förnybara energikällor. Den energi som ett föremål har beroende på hur högt upp eller långt ner det befinner sig. Ju högre upp

Skolvision Ordlista

Energikällor - Mimers Brun

Fakta om djur och natur. Fråga våra jourhavande, eller se en Aktuellt i naturen-film Rimligen kommer inte en enstaka teknisk lösning vara allena saliggörande, utan vi kommer att behöva använda en palett av energiomvandlingar med låga koldioxidutsläpp. Faktum kvarstår dock att endast länder som valt att satsa på en kombination av kärnkraft och vattenkraft lyckats att väsentligt reducera koldioxidutsläpp från elproduktion Vinden som blåser får vindkraftverkets vingar att snurra. Rotationen omvandlas till el i generatorn i kraftverkets torn. Läs mer om hur vindkraft fungerar Mer om energiomvandlingar Vi har gått igenom massor av exempel på energiomvandlingar och arbetat med ett häfte som handlade om det. Några exempel: Ett stearinljus: Kemisk energi i stearinet omvandlas till strålningsenergi och värme. Ett vindkraftverk: Vindens rörelseenergi omvandlas till elenergi

OKG - Kompletta frågor och sva

 1. Under passet presenterades ett antal saker som med fördel kan tas fram och användas som diskussionsmaterial, dessa listas nedan. Utifrån dessa kan olika energiomvandlingar diskuteras och hur de passar in bland de fyra begreppen. Under passet användes också digitala termometrar, den typen som kan mäta både inne och ute
 2. Besök våra andra webbplatser. På energimyndigheten.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig
 3. Kärnkraft Aspekter Beskriv hur kraftverket fungerar, vilka material som används i konstruktionen och vilka energiomvandlingar som sker. Utgå från din beskrivning av hur kärnkraftverkets ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion (s.9)
 4. Energiformer och energiomvandlingar. Baby Elephant rescued... viewed with Alan Tours while on Safari at the Addo Elephant National Park. Så här är upplägget Jag skulle bestämt ha sagt ner med kärnkraft och upp med vindkraft men om jag idag skulle ha fått vara med och rösta om kärnkraften så skulle jag ha röstat för kärnkraften
 5. GreenMatch listar härmed tio fördelar med solenergi. Som med allt annat finns det både för- och nackdelar med solenergi, få reda på vilka de är här! Beställ kostnadsfria offerter på solenergi från flera leverantörer - helt utan förpliktelser - hos oss

Kärnkraft - kärnkraftverk - kärnenergi - Vattenfal

 1. Vatten- och kärnkraft samverkar. Den svenska elproduktionen baseras i. huvudsak på kärn- och vattenkraft, med. vindkraft som ett allt viktigare komplement. Vattenkraften produceras i huvudsak i norr. medan de tre kärnkraftverken är placerade. i anslutning till de stora befolkningsområdena. i söder. Ungefär hälften av den el som producera
 2. kärnkraft olja biobränsle En energikedja med energiformer och energiomvandlingar, som visar att det är solenergin som får ett vattenkraftverk att fungera, kan se ut så här: energiFormer: För- och nackdelar med vattenkraft Bygg en modell av ett vattenkraftverk eller rita en skiss
 3. Vattenkraft är en tillförlitlig form av förnybar energi, och fri från koldioxidutsläpp. Fortum äger/driver 150 vattenkraftverk i Sverige och Finland, som bidrar till omställningen till en förnybar framtid
 4. Flera hundra människor hade kommit för att se vindkraftverken på nära håll. - Vindkraft är bra för el måste vi ju ha. Kärnkraft är inget alternativ och vattenkraften går inte att.
 5. Vindkraft nackdelar Det behövs många vindkraftverk för att ersätta kärnkraft, kolkraft, naturgas m.m. Nackdelen med vindkraft jämfört med kärnkraft, kolkraft och naturgasverk m.m. är att det behövs 500 - 1500 vindkraftverk för att ersätta ett enda sådant kraftverk
 6. Kunde inte lägga till logg Kunde inte l gga till log

16. vilka energiomvandlingar sker när man kör bil? - I denna energi hör fossila bränslen och kärnkraft till. Det rör sig alltså om resurser som vi konsumerar idag som så småningom kommer att ta slut. Vad menas med fossila bränslen? - till fossila bränslen räknas kol,. Nu förstår jag inte vad du menar med kärnkraftens höga energikvalitet? Kärnkraftverk jobbar med ångtemperaturer på 200-300 grader. För att få ut så hög verkningsgrad som möjligt så kyls ångan ner till 25-30 grader och har då ett tryck på 0.4 Bar. Det ger en verkningsgrad på drygt 30% produkterna i tabell 1 Listor / Berzan / Vattenkraftens historia. Vattenkraftens historia Inledning . Syfte och frågeställningar. Vår rapport bygger på att ta reda på hur vattenkraften har förändrats från 1800-talets början fram till idag och även i framtiden

Skolvision Energiomvandlingar

Energiomvandlingar, vad händer? - Ungdomar

kärnkraft, kärnvapen, fusion 17, 22, 24 jan (fy 178-184, 265-272, webbsidor), 1 laboration Generatorn, transformatorn, Du visar att du känner till något om verkningsgraden vid olika energiomvandlingar. Du visar att du känner till vad vi använder energi till och varifrån vi får energi till olika saker, t.ex. att röra oss,. medlem i Svensk Solenergi, Med Bixia kan du söka andelar ur Bixia Miljöfond och få bidrag på upp till 50 000 kronor till din solelsinvesterin Nu börjar äntligen intresset för vågkraften vakna. Den här artikeln ger hopp om att sunt förnuft snart ska styra energimyndigheternas planering. Vetenskapsradion om vågkraften Sol vind och vatten sjöng Ted Gärdestad och skanderades det i demonstrationerna med Folkkampanjen mot kärnkraft. Sol vind och vatten, är de enda naturliga energikällorna och det naturliga är att utnyttja.

Kärnkraft är en process där man klyver uranatomer för att utvinna värme, som sedan omvandlas till Energikällor och energiomvandlingar - YouTub . Bakgrund på taggen alternativa energikällor - Sidan 1 / 1. 1920x1200 Att producera elektricitet är svårare

Energiomvandlingar: Sid 134-135 Mål · Att känna till hur energiformerna kan omvandlas till varandra Kärnkraft: Sid 150-153 Mål · Att känna till principen för hur kärnkraft används som energikälla · Att kunna resonera om fördelar och nackdelar med kärnkraft 1. Energi, hälsa och miljö — sammanfattande överväganden. Några utgångspunkter 11 . Inverkan på hälsan som visar sig förhållandevis snabbt 15 Inverkan på hälsan som visar sig efter viss tid 19 Inverkan på hälsan på mycket lång sikt 24 Inverkan på yttre milj ön 27 Arbetsmiljön och dess hälsorisker 32 Stora olyckor 33 Spridning av kärnladdningar 37 Hälso- och. Energiomvandlingar till el..14 Energiomvandlingar till värme..16 Energikällor i framtiden..18 Energikällor är ett starkt, medan kärnkraftens andel får anses som relativt blygsam. Det finns en ambition att minska beroendet av fossila bränslen i världen Teckna nytt fossilfritt elavtal. Just nu får du som byter till Vattenfall ett par limited edition skidglasögon hållbart utvecklade av Spektrum och Ingemar Stenmark till ett värde av 1 199 kr Energiomvandlingar, energislag och energikällor - ppt ladda ner Energikällor: Kärnkraft, solkraft och vattenkraft PPT - Olika energi källor PowerPoint Presentation, free.

Vi samtalar om energiomvandlingar, energiprincipen och olika energislag. Eleverna får äta sin matsäck vid elden i kåtan. Vi går in i Statarlängans museum för att se exempel på hur man löste energibehovet på 1920 solugn, kärnkraft, solenergi, vågenergi, tidvattenkraft, fossila bränslen, LED lampa, halogenlampa Under v.46-48 kommer ni få lära er mer om energiformer, energiomvandlingar och energikällor

Energin påverkar miljön - Naturvårdsverke

Energi och energiomvandlingar - YouTub

 1. energiomvandlingar, såsom: €energibegreppet, - termodynamiska cykler och omvandlingseffektivitet, olja, kärnkraft och jordvärme. Hur utnyttjandet genom transporter, av ovanstående energiresurser påverkar miljön 2/3 ES2417 Energi och miljö: processer, effektivitet och konsekvenser, 15 högskolepoäng / Energy an
 2. Kärn- och partikelfysik uppgifter med lösningar Fysik 1. Här nedanför finner du uppgifter som rör Partikel & kärnfysiken till Fysik 1. Perfekt sätt att repetera inför prov. Uppgifterna är allt från rena frågeuppgifter om isotoper, de fundamental krafterna, joniserad strålning och strålning till beräkningsuppgifter på sönderfall
 3. Processen och dess energiomvandlingar I ett kärnkraftverk utvinns energi genom klyvning av atomkärnor. skriver Vattenkraft på sin hemsida om kärnkraft den 05/09-14. Skicka med e-post BlogThis! Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på Pinterest. Inga kommentarer: Skicka en kommentar
 4. arbetar med att utforska energiomvandlingar. Mats Berggren, Helena Isleborn och Jesper Haglund är alla del av ett skol- där eleverna har fått genomföra en debatt om kärnkraft. I bidraget ges exempel på hur eleverna argumenterar före, respektive efter, deltagandet i debatten

Kärnreaktor - Wikipedi

Länkar om kärnkraft. Läxa till onsdag 28/8. Läxa v. 40. Läxförhör. Muntlig diskussionsuppgift i biologi tisdag 6 maj. Måndag 12 maj. Måndag 24/2. Måndag 27/1. Måndag 3/2. Onsdag 12 mars Evolution. Onsdag 5/2 och planering av nästa vecka. Vilka energiomvandlingar sker då en tändsticka tänds? 2 Syftet med denna studie är att undersöka grundskoleelevers kunskaper om energiflödet på jorden. 73 elever i nionde klass har deltagit i enkätundersökningen och besvarat 6 frågor av öppen karaktär om energikedjor i jordens energiflöde. Min utgångspunkt är en tidigare genomförd undersökning inom samma område, som var en del av utvärderingen av grundskolans utbildning som. Detta kan vara ett sätt för eleven att se sin egen värdering och kanske se vad som ligger bakom denna åsikt. Dimenäs,J, Sträng Haraldsson, M (1996) .s.153-157.. Kanske är några för eller emot kärnkraft Det är viktigt ur demokratisk synpunkt att se att alla har rätt till en egen åsikt Energiomvandlingar, energislag och energikällor. Ämnesövergripande arbete om energi som berör ämnena bild, slöjd och teknik. I ndelning. Vattenkraft Gruppens medlemmar: Vindkraft Gruppens medlemmar: Kärnkraft Gruppens medlemmar: Biobränsle Gruppens medlemmar. Naturgas Slideshow 1983564.. Arbete, lutande plan och hävstång. Jan. 2

Scribd is the world's largest social reading and publishing site Hur fungerar egentligen vattenkraft? Vattenkraft är en energiform där energi utvinns genom att utnyttja en uppsamlad vattenmassas lägesenergi, då vattnet låts flöda genom turbiner som sitter på en nivå under den uppsamlade vattenmassan.Då vattenmassan flödar genom turbinerna genereras mekanisk energi, som driver generatorer som i sin tur alstrar elektrisk energi, eller elektricitet Energins bevarande Energiomvandlingar sker hela tiden i naturen . energikvalitet - Uppslagsverk - NE . Kärnkraft försörjer en stor del av Sveriges energibehov, men är det värt riskerna? Hur ska vi komma att ersätta den ener-gin som kärnkraften står för 2- Kärnkraft 3- Fosilabränsle 4-Vindkraft 5-Biobränsle Ni ska deklarera arbetet skriftligt som en rapport med källförteckning, samt muntligt redovisning. Arbetet ska vara klart och utlämnat V 49 torsdag den 5/1

Naturkunskap Instuderingsfrågor - Studienet

Energikällor Så fungerar vattenkraft - E

Kärnkraft Energiomvandlin

10-12 KF Kärnenergi: Kärnreaktioner, fission, kärnkraft, fusion. 17 On 25/2 8-10 KF Biologisk verkan:Storheter, enheter, biologiska effekter, strålskydd, gränsvärden, radioaktivitet i omgivningen. 18 Fr 27/2 10-12 NR Jordens energibalans:Klimat, växthuseffekten, temperaturjämvikt. 7 19 Må 2/ Energi: Energiomvandlingar, 2 Må 17/3 13-15 NR Introduktion till MatLab 3 Ti 18/3 8-10 KF Kärnenergi: Kärnreaktioner, fission, kärnkraft, fusion. 18 Ti 13/5 8-10 KF Biologisk verkan: Storheter, enheter, biologiska effekter, strålskydd, gränsvärden, radioaktivitet i omgivningen. 19 T Eftersom temat för denna kurs är energiomvandlingar bör laborationerna inte fördjupas allt för mycket på just elektricitet. Elektricitet är i detta sammanhang en situation men sammanhanget är energiomvandlingar. De inledande laborationerna bör handla om observation av energiövergångar där frihetsgraden bör vara så stor som möjligt Kärnkraft Innehållsförteckning: Sid. 2-3: Kärnkraftens Historia Sid. 4-5: Fission Sid. 6-7: Energiomvandlingar Sid : Kärnkraftens framtid Sid : Källförteckning.

Jämförelse av kärnkraft, vattenkraft och vindkraf

35 Fre 28/8 Energiomvandlingar s 263-274 . 36 Mån 31/8 Acceleration, kaströrelse s 8-9 . 36 Tis 1/9 Gr 2 Lab 5: Medelfart . Risken för att utsättas för strålning på grund av kärnkraft är mycket liten. Miljön påverkas vid brytning av uran och vid tillverkning av kärnbränsle Redogör för energiomvandlingar som sker i kärnkraftverkets olika delar. Avslut Lämna in provet och kontrollera att det finns namn. Klar med provet ? Vi samtalar om vilka risker det finns med kärnkraft och hur vi kan tänka inför framtidens energiförsörjning. Arbetspass Våra energikällor En uppgift där eleverna får bekanta sig med förnybara och icke förnybara energikällor, söka information, diskutera och jämföra dem Människan i universum Senast uppdaterad söndag, 30 november 2014 19:04 | Av Magnus Ehinger | Print Samtliga svar ska skrivas på detta papper. Tid: 60 minuter Del Ia. Para ihop rätt alternativ! Para ihop rätt historisk person med rätt alternativ till höger genom att skriva rätt bokstav i fältet framför påståendet i den högra kolumnen! Fortsätt läsa Naturkunskap kompletterin

Energi, Skog, Växthuseffekten, Försurning Frågor och

ment till vattenkraft och kärnkraft och därigenom stärka försörjningstryggheten. Med utgångspunkt i EUs 2020-mål har Sverige beslutat om energirelaterade mål för år 2020, varav fem berör den energiintensiva industrin. (Basår 2005) Trots en stark kärnkraft**** mellan nukleoner så spelar den betydligt svagare repellerande kraften mellan positivt laddade protoner en avgörande roll, I verkligheten måste vi ta hänsyn till att inga energiomvandlingar är förlustfria, var gång du t.ex. byter kemisk energi mot lägesenergi,. Hitta energiomvandlingar i din vardag och sammanställ dem i långa energikedjor. Energipodd. 90 min åk 5-6 Digitalt skapande Gör en egen podd om energi. Enzymer i Hur fungerar kärnkraft? 40 min åk 4-6 Presentation Ta reda på hur kärnkraft fungerar. Vilka är. Efter att antal energiomvandlingar har all energi degraderats till spridd värme. Ett lägre energianvändande, med eller utan kärnkraft, skulle kunna bidra till att den globala uppvärmningen mildras. Koldioxid och andra växthusgaser är bara en konsekvens av ett vidlyftigt energianvändande ****) Den starka kärnkraften verkar mellan atomkärnans nukleoner men bara på mycket korta avstånd i storleksordningen en femtometer (10-15 meter = 1/1 000 000 000 000 millimeter). På närmare avstånd än så blir den snabbt repulsiv (frånstötande) och på längre avstånd upphör den snabbt

Faktablad: Vad är energi? Naturskyddsföreninge

För kärnkraft- och vattenkraft, som körs kontinuerligt, är den tillgängliga effekten 90 %. För vattenkraft, Vid varje energiomvandling förloras energi, och med pumpkraftverk tillkommer ytterligare energiomvandlingar (från vindkraftel till vattenkraft, som pumpas upp i sjöarna, sedan till el igen We think that an. Hitta foton, bakgrunder och högupplösta bilder. We think that an all-in-one website where you can see and browse, in one place, several kinds of different images at the same time is necessary for you to get the best of both worlds: the highest quality pictures and the largest possible amount of user contributions Välkomna tillbaka till en ny termin! Hoppas era barn är utvilade och sugna på en ny termin! Till en början kommer vi att arbeta med Energi & elektricitet i större grupper, i samband med detta arbete kommer eleverna få läsläxa tre veckor framöver. I början av februari kommer vi att starta upp ett nytt projektarbete i naturgeografi

Energiövergångar - Ugglans Fysi

Beskriv vilka energiomvandlingar som sker i en A) Elvisp: Kärnkraften ger oss mest energi. 3. Hur många procent av energianvändningen på jorden kommer från förnyelsebara energikällor? Upplagd av Unknown kl. 05:19. Skicka med e-post BlogThis! Dela på Twitter Dela på Facebook Dela på Pinterest Kommande vecka kommer vi att titta lite mer på de olika energikällorna som vi använder för att få energi. De delas in i förnybara och icke förnybara. Förnybar energi tar inte slut och till den hör vattenkraft, vindkraft, solenergi, biogas och geotermisk energi. Kol, olja, naturgas och kärnkraft är exempel på icke förnybar energi Kortspelet Klimatkoll för Fysik 1. Syfte: Att med hjälp av ett spel engagera elever i att tänka och resonera kring koldioxidutsläpp och klimatpåverkan, samt ge elever verktyg att analysera sin egen klimatpåverkan och vilka faktorer som är viktiga för utsläppens storlek. Mål: Efter lektionen ska eleverna: Känna till hur livsstil och olika vardagliga aktiviteter påverkar klimatet

Skolvision Människa och milj

Jämföra energikällor | Vindkraft, Vattenkraft, Kärnkraft Mot al ain och augustinsson ludwig somEnergik. img. 6 olika energikällor För. Det finns mnga men frdelar ven. img. Fossila bränslen och växthuseffekten - ppt video online I landskapet pverkar och ekosystemen berrda i negativt. img

 • Nekad esta vad göra.
 • Styvpappa synonym.
 • Deterministisk process.
 • Blodstillande vadd.
 • Odontologi sahlgrenska.
 • Habiliteringsersättning utbetalning.
 • Är det farligt att dricka öl varje dag.
 • Hund hat rote flecken am bauch.
 • Waldorf erfarenheter.
 • Avstånd sassnitz berlin.
 • Blixten mcqueen tyg.
 • Aeroba.
 • Juegos de justin bieber en guerra.
 • App to move contacts from iphone to android.
 • Princess mary of the united kingdom countess mary of harewood.
 • Wie viel verdient ein ingenieur im monat.
 • Påskliljan byst värde.
 • London today.
 • Scandic brunch göteborg.
 • Vega cykel test.
 • Wanaka tree.
 • Högtalarkontakt kjell.
 • Röstmemo iphone tid.
 • Ambiente living sofas.
 • Personlig tränare göteborg utbildning.
 • Afrikansk stork art.
 • Hår och makeup göteborg.
 • Silikatfärg källare.
 • Kunskapsskolan spånga rektor.
 • Läkartidningen förlag ab.
 • Bernard edwards.
 • Klorallergi barn.
 • Slå kopparspik i träd.
 • Gjutformar resin.
 • Offentlig rätt.
 • Lejonhuvad dvärgvädur svart.
 • Jonathan & charlotte the prayer.
 • Smycken 1700 talet.
 • Epiduralblödning undersökning.
 • Mjuk krage till hund.
 • Kvalificerad handläggare lön.